Tėvas Jonas (Krestjankinas) apie tikruosius teologus (su šypsena)

„Kartą prie tėvo Jono (Krestjankino) priėjo rimtas, jaunas žmogus, dvasinės akademijos absolventas, ir, tarp kitko, pareiškė:

- Aš - teologas!

Tėvas Jonas labai nustebo ir paklausė:

- Ką - ketvirtas?

- Kas ketvirtas? - nesuprato akademikas.

Tėvas Jonas paaiškino:

- Mes Ortodoksų Bažnyčioje žinome tris teologus. Pirmas - šventas Jonas Teologas, mylimiausias Gelbėtojo mokinys. Antras - Grigalius Teologas. Trečias - Simeonas Naujasis Teologas. Tik jiems šventoji Bažnyčia per visą savo dviejų tūkstantmečių istoriją ryžosi suteikti vardą „Teologas“. O jūs, reiškia, ketvirtas?“

Šaltinis: Archimandritas Tichonas (Ševkunovas). Nešventi šventieji

Vertimas - Gintaro Sungailos: http://ortodoksas.blogspot.com


Kategorijos:

0 komentarai