Šventojo Petro ašaros (S. Maslauskaitės paveikslas ir M. Kubiliaus interpretacija)

Kodėl verkia šis soste sėdinti vyras? Ir kodėl gi valdžios krasėje  įsitaitęs galiūnas verktų?! Matyt tik vienas vienintelis soste sėdintis vyras tegali verkti. Tai – Dievo vyras. Šventasis Petras turi raktus į Amžinąjį gyvenimą; jam yra suteikta galia vesti į išganymą sielas. Tai – didi atsakomybė, o kartu ir didelė pagunda. Daugelis Popiežių ir Apaštalų įpėdinių yra šios galingos pagundos parklupdyti. Suklupo ir pats Šventasis Petras, kai jį įgalinusį Viešpatį siekė atgrasyti nuo žengimo į Kančios vietą Jeruzalėje. Vėliau šventasis Petras išsigynė Nukryžiuotojo vardan savo paties gyvasties ir reputacijos.

Tačiau verkia šventas Petras ne tik savo nuodėmių. Jis apverkia apgailėtiną nuodėmės palaužtą žmogaus prigimtį, kuri ir verčia žmogų išsiginti Tiesos akivaizdos. Bet Šventasis Petras verkia atgailotojo ašaromis, ne dėl savigailos. Dailininkė Sigita įžvelgia Petro ašaras, maldą ir šventąją galią kaip vientisą tikėjimo aktą. Juk priešais apaštalą Petrą yra tamsa, kurią jis sklaido tikėjimo galia ir kartu drąsia akistata su Tiesa apie žmogaus prigimtį.

Šventasis Petrai, būk Uola ir melskis už mus!

Viršuje - Sigitos Maslauskaitės paveikslas "Šventojo Petro ašaros"

Sakralinės dailės pristatymo serija vykdoma kartu su Vilniaus Arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejumi.


Kategorijos:

0 komentarai