Metai nuo Benedikto XVI atsistatydinimo. Popiežius emeritas jaučiasi gerai

Prieš metus, 2013 vasario 11 dieną, Benediktas XVI paskelbė apie savo sprendimą atsistatydinti. Tai buvo iš tiesų didelės reikšmės įvykis, kuris neabejotinai pateks į svarbius Bažnyčios istorijos puslapius. Benediktas XVI pasakė, kad jis atsistatydina gerai apsvarstęs situaciją, manydamas, kad jį turi pakeisti įpėdinis, o jis pats žada pasirinkti maldos gyvenimą. Taip ir įvyko, šiandien popiežius gyvena nedideliame bute „Mater Ecclesia“ vienuolyne, Vatikane. 

Buvo įvairių interpretacijų. Pasak pačių pesimistiškiausių, Benediktas palūžo, pasidavė prieš vienokias ar kitokias grupes ar interesus Vatikano viduje ar už jo ribų. Tuo tarpu kiti popiežiaus pasirinkime matė ne valios silpnumą ar trūkumą, o reikšmingą paties popiežiaus institucijos modernizavimą ir pritaikymą mūsų dienų aplinkybėms.

Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ komentavo, kad Benedikto XVI pasirinkimas buvo didis „valdymo aktas, laisvai priimtas sprendimas, kuris iš tiesų paliečia tiek esamą situaciją, tiek Bažnyčios istoriją. Šia prasme tai didis valdymo aktas, dvasiškai gilus, paruoštas apmąstymo ir maldos; jis taip pat liudija didelę drąsą, nes, būtent, dėl jo neįprastumo buvo galima tikėtis įvairiausių dalykų, pasekmių, atgarsių“.

Komentuodamas kai kurių svarstymus apie tai, kaip gali sugyventi du popiežiai, t. Lombardi priminė svarbų principą: popiežystė yra tarnystė, o ne galia. Jei tai būtų buvęs galios klausimas, tada du žmonės gali susidurti su sunkumais, nes vienam gali būti sunku jos atsisakyti ir sugyventi su savo įpėdiniu. Tačiau jei kalbama apie tarnystę, tada šios problemos nėra: asmuo, kuris atliko savo pareigą prieš Dievą, dabar sąmoningai ir laisvai perleidžia ją kitam asmeniui. Dievo tarnus, kurie ieško Dievo tautos gėrio, vienija gilus solidarumas.

Vatikano spaudos salės direktorius patikslino, kad Benedikto XVI pasitraukimas iš viešojo gyvenimo, diskretus ir nuolankus maldos gyvenimas nereiškia, jog popiežius emeritas gyvena izoliuotas. Benediktas gyvena aktyviai tiek, kiek leidžia amžius: meldžiasi, taip pat studijuoja, skaito, rašo, susirašinėja su žmonėmis, susitinka su savo artimaisiais ar su tais, kurie nori jo patarimo. Popiežius emeritas pasitraukė iš viešojo gyvenimo, tačiau kitais atžvilgiais santykių nenutraukė. Ir tarp tų santykių, žinoma, taip pat yra santykis su jo įpėdiniu, Pranciškumi. Benediktas primena kitus didžius Bažnyčios senolius, turtingus išmintimi ir tikėjimu, skleidžiantis didelę dvasinę ramybę ir viltį, sakė t. Lombardi. 

Panašiai apie Benedikto XVI gyvenimą kalbėjo ir ilgametis jo asmeninis sekretorius, kasdieninis palydovas ir šiomis dienomis, arkivyskupas George Ganswein, kuris vasario 9 dienos interviu Reuters žinių agentūrai sakė, kad popiežius emeritas jaučiasi gerai, žinoma, atsižvelgiant į jo amžių. Kūnas jau senas, tačiau dvasia iš tiesų gyvastinga ir aiški, popiežius yra taikoje su savimi ir su Dievu, o su Pranciškumi susisiejo didele draugyste.

Komentuodamas apie įvairias Benedikto XVI pontifikato ir jo atsistatydinimo interpretacijas, arkivyskupas Ganswein pabrėžė, kad žiniasklaidos versijų nereikia tapatinti su blaiviu istorijos įvertinimu, kuris vėliau ar anksčiau bus padarytas. 

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai