Malda už Ukrainą

Meldžiamės už Tave, Ukraina.

Te Visagalis Dievas stiprina Tave ir atstumia juodosios Puikybės galią.

Motina Marija, stiprink Ukrainos krikščionis ir visus šios šalies piliečius Dievo malonės galia.

Lai šventa jų kova prieš Drakoną laimi Tiesos pergalę.

Archangele Mykolai, Dievo Kary, kovok su šventu įniršiu prieš Tamsybių Kunigaikštį.

Garbė Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.   


Kategorijos:

0 komentarai