Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje (Arche.lt komentaras)

Ukrainoje prasidėjo nauja smurto prieš protestuojančius šios šalies piliečius banga. Pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius, uždaromi televizijos kanalai, skamba ultimatyvūs reikalavimai. Ukrainos piliečių troškimą gyventi laisvoje valstybėje bandoma numalšinti karine jėga, o į žmonių valią ir siekius neįsiklausoma. Tačiau iš smurto negimsta tiesa. Smurtas neišsprendžia problemų, o tik kėsinasi panardinti visa į baimę ir neapykantą. Meldžiame Viešpatį, kad Ukrainos vadovas priimtų sprendimus, kurie leistų pasukti santaikos link. Gyva skaudaus mūsų šalies kelio į laisvę patirtis leidžia mums dar geriau suprasti Ukrainos žmonių išgyvenamas dramatiškas valandas.

Raginame Ukrainos jėgos struktūrų vadovus padaryti viską, kad tučtuojau nutrūktų kraujo liejimasis. Tik dialogas gali atvesti į taiką. Kreipdamiesi į Lietuvos tikinčiuosius, raginame juos vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šv. Mišiose. Te krikščioniškasis solidarumas ir malda lengvina skausmą ir veda taikos link.

Lietuvos vyskupai

2014 m. vasario 19 d.

Fondas “Archė prisideda prie šios kilnios vyskupų iniciatyvos ir ragina kartu melstis, prašant tiek Dievo palaimos Ukrainos tautai, kad ji kantriai, oriai, vertai, be neapykantos sulauktų laisvės, taikos, ramybės, teisingumo ir demokratijos, tiek Šventosios Dvasios apšvietimo Ukrainos valdžiai, kad ši nutrauktų kraujo praliejimą ir priimtų pilną atsakomybę už savo veiksmus. 

Kaip 1863 metais, su kryžiumi - už jūsų ir mūsų laisvę! In hoc signo vincemus - šu šiuo ženklu nugalėsime. Ir gyvieji, ir žuvusieji.


Kategorijos:

0 komentarai