Ištikimybės Bažnyčios Tradicijai vaisiai

Gulio Meoti straipnis "Sudie, katalikai" atskleidžia apgailėtiną katalikybės, o kartu ir pašaukimų į kunigo tarnystę padėtį Prancūzijoje. 

Kyla klausimas: kur išgirtasis Bažnyčios pavasaris? Ar Bažnyčios padėtis Prancūzijoje, Olandijoje yra to "pavasario" vaisiai? Lietuvoje Bažnyčios autoriteto menkinimai yra ne kas kita, o tikinčiųjų įtakos sumenkėjimo visuomenės moralei pasekmės. 

Bažnyčią žudo supasaulėjimas, kuris ypač pasireiškia šventųjų sakramentų nepažinimu ir negerbimu. 

Pažadink, Viešpaties, mirtyje miegančius katalikus! 

Pateikiame tikėjimo gyvasties pavyzdį - vaisingą ištikimybę apaštalinei Bažnyčios tradicijai: Didelis skirtumas, lyginant su laikinų madų besivaikančiomis seminarijomis!

arche.lt 

Kategorijos:

0 komentarai