Gintaras Sungaila. Senovės filosofų freskos Ortodoksų Bažnyčioje

Vakarų Bažnyčioje, ypač po Renesanso, esame pratę matyti freskose pavaizduotus žmones, kurie nėra nei šventieji, nei Biblijos personažai. Yra begalė freskų su Antikos filosofais, dažnai ir Tomas Akvinietis vaizduojamas Platono ir Aristotelio draugijoje. Tačiau Bizantijoje ir Ortodoksų Bažnyčioje galiojo griežti ikonografijos kanonai, kurie, saugodami bažnytinio meno sakralumą, riboja vaizdavimo siužetus ir formas.

Visgi eilėje Graikijos vienuolynų (Atone, Meteoruose ir kt.) galime rasti ir Senovės Graikijos filosofų freskų. XV-XIX amžiuje, musulmonų okupacijos metais, bažnyčių prieangiuose rinkdavosi slaptos mokyklos (κρυφό σχολειό). Čia jie sienas papuošė bizantišku stiliumi nutapytomis freskomis. Senovės filosofijos išminčiai vaizduojami be nimbų, aiškiai skiriant juos nuo šventųjų.

Būtent tokias freskas atrasime Didžiųjų Meteorų vienuolyne (žr. nuotraukas)

Šv. Justinas, filosofas ir kankinys (kairėje, su nimbu) ir poetas Homeras (dešinėje)

Iš kairės į dešinę: istorikas Tukididas, filosofai Aristotelis ir Platonas
Filosofas Plutarchas

Iš kairės į dešinę: filosofė Sibilė, filosofas ir geometras Pitagoras, išminčius ir įstatymdavys Solonas 


Kategorijos:

0 komentarai