F. Lombardi SJ: JTO, Šventasis Sostas, Vaiko teisių komitetas. Keletas patikslinimų

Kaip jau kalbėta, didelio atgarsio sulaukė Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto paskelbtos ganėtinai neigiamos išvados, kuriomis atsakyta į Šventojo Sosto pateiktą ataskaitą ir papildomus paaiškinimus apie Vaiko teisių konvencijos vykdymą. Kai kuriais atvejais spauda be ceremonijų rašo apie įtampą ar net Jungtinių Tautų ir Vatikano susidūrimą. Komentarą šia tema specialiai Vatikano radijui parengė mūsų radijo ir Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ.

Jis visų pirma pabrėžia, kad nėra jokio pagrindo kalbėti apie susidūrimą. Šventasis Sostas visada rėmė ir remia Jungtines Tautas, suvokdamas šią organizaciją kaip tautų susitikimo, taikos ir pasaulio tautų santarvės plėtros vietą. Jungtinių Tautų organizacija taip pat vertina Šventojo Sosto indėlį į pasaulio tautų gerovės kūrimą. Tarptautinės konvencijos, skelbiamos Jungtinių Tautų iniciatyva, yra svarbios priemonės, kuriomis tarptautinė bendruomenė siekia taikos ir žmogaus asmens gerovės specifinėse srityse. Šventasis Sostas ir Vatikano Miesto Valstybė prisijungė prie tų konvencijų, kurias laiko svarbiomis savo veiklai ir misijai. Prisijungimas prie tarptautinių konvencijų reikalauja ne tik įsipareigojimo jas vykdyti, bet uždeda pareigą ir atsiskaityti už jų vykdymą, o tai savo ruožtu reikalauja tam skiriamų resursų ir personalo.

Šiuo konkrečiu Vaiko teisių konvencijos atveju, - sakoma t. Lombardi SJ komentare, - Šventasis Sostas yra pateikęs išsamias ataskaitas ir papildomus paaiškinimus. Tam buvo skirta speciali apklausa, įvykusi Ženevoje šių metų sausio 16 d. Dabar, vasario 5 d., Vaiko teisių komitetas paskelbė baigiamuosius vertinimus, kurie susilaukė plataus atgarsio ir reakcijų.

Komentuodamas Vaiko teisių komiteto pateiktus vertinimus, t. Lombardi SJ pažymi, kad Šventasis Sostas prisijungė prie šios konvencijos, vadovaudamasis nuo seno visuotinės Bažnyčios veikloje svarbiu rūpinimusi vaikų gerove. Kas nori tai nuneigti, tas iš tiesų nelabai šiuos dalykus išmano. Tad Šventasis Sostas, kaip pabrėžė valstybės sekretorius arkiv. Parolin, ir toliau stengsis vykdyti šią konvenciją, palaikydamas atvirą ir konstruktyvų dialogą su tam skirtomis institucijomis.

Tačiau, - sako t. Lombardi SJ, - tuo pat metu būtina pažymėti, kad paskutinėse Vaiko teisių komiteto pateiktose išvadose yra rimtų trūkumų. Jose deramai neatsižvelgta į Šventojo Sosto atstovų raštu ir žodžiu pateiktus paaiškinimus. Susidaro įspūdis, kad pastarosios išvados buvo parengtos dar prieš sausio 16 d. Ženevoje vykusį susitikimą. Visų pirma rimtas trūkumas yra Šventojo Sosto specifikos nepaisymas. Šventasis Sostas skiriasi nuo kitų valstybių. Jo specifika buvo išsamiai išaiškinta prieš dvidešimt metų pasirašant konvenciją ir dar kartą priminta dabar pateiktuose paaiškinimuose. Dėl to kyla klausimas: nesugebama ar nenorima jos suprasti? Abiem atvejais turime teisę nustebti, - sako t. Federico Lombardi SJ.

Pastabų pateikimo būdas ir kai kurių konkrečių detalių akcentavimas leidžia manyti, kad pateiktose išvadose labiau atsižvelgta į kai kurių Katalikų Bažnyčiai ir Šventajam Sostui priešiškų nevyriausybinių organizacijų poziciją. Būtent šios organizacijos iš principo nenori pripažinti pastaruoju metu Bažnyčios dėtų pastangų vaikų apsaugos srityje.

Pasak t. Lombardi SJ, dar rimtesnis dalykas yra Komiteto kompetencijas viršintis bandymas kištis į Katalikų Bažnyčios moralinį mokymą, kritikuoti jos požiūrį į kontracepciją, abortą, ugdymą šeimoje, ir tai daryti remiantis savomis ideologinėmis vizijomis. Galiausiai neįmanoma neatkreipti dėmesio į paskelbtų vertinimų toną ir į paties Komiteto pastangas savo dokumentą reklamuoti, kas yra anomalu lyginant su įprastinėmis procedūromis, kurių laikomasi vertinant Konvencijos šalių pateikiamas ataskaitas.

Galiausiai t. Lombardi SJ pastebi, kad nors šiuo atveju žiniasklaidoje sukelta kampanija buvo žalinga Šventajam Sostui, nuo jos nukentėjo ir pats Komitetas, nukreipęs į save nemažai rimtos ir pagrįstos kritikos. Tad dabar stenkimės grąžinti į deramą lygmenį pastangas vaikų labui, - sako t. Federico Lombardi SJ. Tam turi tarnauti ir ši konvencija. (Vatikano radijas)

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai