Arkivyskupas Gänswein apie dviejų popiežių draugystę

Popiežius emeritas jaučiasi gerai, gyvena nuošaliai, tačiau neatsiskyręs nuo pasaulio, sulaukia daug laiškų, už ką visiems nuoširdžiai dėkoja, pasakė Vatikano radijui Benedikto XVI asmeninis sekretorius arkivyskupas Georg Gänswein. Vasario 11 dieną suėjo metai nuo popiežiaus pranešimo, jog atsisako savo pareigų. Ta diena buvo šokas visiems, sakė arkivyskupas Gänswein, kuris kartu yra popiežiaus Pranciškaus namų prefektas. Praėjus metams, vasario 11-oji Benediktui XVI buvo eilinė metų diena. Iš ryto aukojo Mišias, skaitė brevijorių, pusryčiavo ir tęsė dieną kaip kasdien. Buvo prisimintas pereitų metų vasario 11-sios įvykis, kuris iš tiesų buvo istorinis. Popiežius emeritas gyvena „Mater Ecclesiae“ vienuolyne Vatikane, palaiko ryšį su jam artimais asmenimis, turi savo kasdienę tvarką, skiria laiko svečiams, tvarko paštą, dažnokai susisiekia su kitais. Jis pats panorėjo šitaip gyventi, kad galėtų skirti likusį laiką maldai už Bažnyčią ir įpėdinį. Jis tuo patenkintas, pasakė arkivyskupas Gänswein. 

Būta būgštavimų, ypač prieš metus, tuomet kai Benediktas XVI pasitraukė iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų, dėl situacijos be precedento kai Bažnyčioje du gyvi popiežiai. Tačiau dabar matosi, kad abu popiežiai normaliai bendrauja, tarsi broliai... Popiežiaus Pranciškaus namų prefektas patvirtino, kad tikrai taip yra. Buvo suabejota, ar sugyvens gražiuoju emeritavęs popiežius ir valdantysis popiežius? Tačiau pažįstantieji Benediktą XVI negalėjo suabejoti, kad jis tikrai laikysis nuošaliai, nesikiš į įpėdinio valdžios reikalus. Ir tai pasitvirtino, sakė arkivyskupas Georg Gänswein. Anot jo, labai gražus buvo pirmasis jų susitikimas tuoj pat po pasibaigusios konklavos, kai Pranciškus vyko aplankyti emeritavusio popiežiaus. Šis susitikimas buvo gražios, pastovios draugystės pradžia.

Popiežius emeritas Benediktas XVI gauna daug laiškų: jam tai tikras paguodos šaltinis, pažymėjo arkivyskupas, kuris ir toliau eina Benedikto XVI asmeninio sekretoriaus pareigas ir su juo gyvena Vatikano vienuolyne. Benediktas XVI labai dėkingas visiems, kurie parašo, siunčia gražius linkėjimus. Yra daug prašymų jį aplankyti, tačiau deja, didžiumą prašančiųjų tenka nuvilti, jų per daug, ne tik Italijoje, visame pasaulyje. Tačiau visiems už pareikštą artumą Benediktas XVI nuoširdžiai dėkoja, sakė Vatikano radijui arkivyskupas Gänswein. 

Šaltinis: Vatikano radijas 


Kategorijos:

0 komentarai