VU choro „Schola Cantorum Vilnensis“ giedojimai Vilniaus arkivyskupijos parapijose: Grabnyčios Trakuose

Šių metų vasario 2 d., sekmadienį, 12 val. Vilniaus universiteto choras Schola Cantorum Vilnensis giedos Trakų bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos apsivalymo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus paaukojimo šventykloje iškilmės proga. Maloniai kviečiame melstis kartu.
Schola Cantorum Vilnensis kilo iš kasmetinės Vilniaus universiteto vasaros akademijos „Ad Fontes“ Kražiuose (vyksta nuo 2002 m.). Šios akademijos tikslas yra sakralinio lotyniškosios liturgijos giedojimo – grigališkojo choralo – ir tradicinės lotyniškosios Romos liturgijos atgaivinimas Lietuvoje.
2006 metais vyrų ir moterų grupė pradėjo giedoti Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje istoriniu, 1513 m. šioje bažnyčioje įkurtos pirmosios Vilniuje ir Lietuvoje Schola Cantorum, pagrindu, atkurdama ir pratęsdama pastarosios veiklą. Schola Cantorum Vilnensis giedojimo mokyklos idėjos atkūrimui į Vilniaus universitetą sugrįžo tiek jos alumnai dabar dirbantys įvairiausiose srityse, tiek šiuo metų studijuojantys senojo Alma Mater auklėtiniai. Prie Scholos cantorumbendruomenės telkimo taip pat prisidėjo ir kitų aukštųjų mokyklų auklėtiniai ir dabartiniai dėstytojai, talkinami muzikos profesionalų ir muzikologų.
Schola Cantorum Vilnensis nariai šalyje gieda liturginių pamaldų, atliekamų tiek pagal tradicinį, arba ekstraordinarinį, tiek pagal įprastą, arbą ordinarinį, Romos ritualą, metu. Choras taip pat aktyviai dalyvauja akademiniame gyvenime – atlieka mokslinę ir praktinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės liturginių tradicijų restauraciją, siekiant metodiškai formuoti autentišką, tyrinėjimų rezultatais pagrįstą “Vilniaus giedojimo mokyklos” muzikinį skambesį. Schola Cantorum Vilnensis taip pat yra Jėzaus draugijos įkurtos Kražių kolegijos, šimtmečiais buvusios Žemaitijos dvasiniu ir edukaciniu centru, tradicijų atstatymo iniciatorė.
Schola Cantorum Vilnensis koncertavo festivaliuose “Banchetto musicale”, “Pax et Bonum”, “Fundamentum collegii”, “Vox academia”, “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” įvairių pristatymų ir iškilmingų renginių metu. 2009 metais Schola cantorum buvo pakviesta į žymiausią tarptautinį grigališkojo choralo festivalį Watou mieste (Belgija).
2009 m. remiantis XVII-XVIII a. liturginių šaltinių ir giesmynų tyrinėjimais Schola Cantorum Vilnensis išleido kompaktinę plokštelėjeNativitas Praecelsae” atkūrus XVII a. Lietuvoje giedotus Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmės mišparus (Vakarinę), skirtus Šilinių atlaidams.
Giedojimo mokykla ir jos bendradarbiai yra knygų Ordo Missae (2011 m.) ir “Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas” (2011 m.) rengėjai ir sudarytojai.

Kategorijos:

0 komentarai