Pranciškaus homilija Viešpaties Apsireiškimo iškilmei: būkime gudrūs!

Trys Karaliai sekė paskui šviesą ieškodami Šviesos, įtaigiai sakoma liturginiame Viešpaties Apsireiškimo iškilmės himne. Danguje pasirodžiusi žvaigždė uždega šviesą ir jų širdyje, kuri skatina ieškoti Kristaus Šviesos. Karaliai ištikimai seka ta šviesa, kuri juos persmelkė vidujai, ir sutinka Viešpatį, - kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio, Viešpaties Apsireiškimo (arba Trijų Karalių) iškilmės Mišiose šv. Petro bazilikoje.

Išminčių iš rytų kelias simbolizuoja kiekvieno žmogaus lemtį: mūsų gyvenimas yra žingsniavimas, su šviesa, ieškant tiesos ir meilės pilnatvės, kurią mes, krikščionys, atpažįstame Jėzuje, pasaulio Šviesoje. Kiekvienas žmogus, kaip ir tie išminčiai, turi dvi dideles „knygas“, pagal kurias orientuojasi savo piligrimystėje: kūrinijos knygą ir Šventųjų Raštų knygą. Yra svarbu būti dėmesingiems, budriems, klausytis kalbančio Dievo. Klausytis ypač Evangelijos, ją skaityti, medituoti ir paversti savo dvasiniu maistu, kad sutiktume gyvą Jėzų, patirtume jo meilę.

Pirmame Mišių skaitinyje, priminė popiežius, Dievas pranašo Izaijo lūpomis kvietė Jeruzalę: „kelkis ir apsirenk šviesa!“. Jeruzalė kviečiama būtų šviesos miestu, kuris pasaulyje atspindi Dievo šviesą ir padeda žmonėms eiti savo keliais. Tokia yra Dievo Tautos misija ir pašaukimas pasaulyje. Jeruzalė negali neišpildyti šio Viešpaties kvietimo. 

Evangelija mums sako, kad kai išminčiai pasiekė Jeruzalę, kuriam laikui pametė iš akių žvaigždę. Ypač jos šviesos nebuvo karaliaus Erodo rūmuose: tai tamsi buveinė, kurioje karaliauja nepasitikėjimas ir baimė. Erodas yra įtarus ir susirūpinęs dėl to trapaus Kūdikio gimimo, kurį jis suvokia kaip varžovą. Nors iš tiesų Jėzus atėjo nuversti ne jį, varganą statytinį, tačiau šio pasaulio Kunigaikštį! Vis tik karalius ir jo patarėjai pajaučia, kad jų galios pamatai susvyravo, jie bijo, kad bus apverstos žaidimo taisyklės, apnuogintos regimybės. Visas pasaulis, kuris remiasi galia, sėkme ir turėjimu, dėl to Kūdikio patenka į krizę! Ir Erodas dėl šios baimės griebiasi net vaikžudystės...

Tačiau Išminčiai mokėjo įveikti pavojingą tamsos metą pas Erodą, nes tikėjo Raštais, pranašų žodžiu, kuris Betliejų buvo nurodęs kaip Mesijo gimimo vietą. Tam tamsoje paspruko, patraukė link Betliejaus ir čia iš naujo išvydo žvaigždę, patirdami didžiulį džiaugsmą. 

Šviesos, kuris mus veda tikėjimo kelyje, dalis yra ir šventasis „gudrumas“. Tai dvasinis įžvalgumas, kuris padeda atpažinti pavojų ir jo išvengti. Išminčiai mokėjo naudotis šio „gudrumo“ šviesa, kai, grįždami atgalios, nusprendė neužsukti į tamsius Erodo rūmus ir pasirinko kitą kelią. Šie iš rytų atvykę išminčiai mus moko kaip neįkliūti į tamsumos žabangas ir gintis nuo jos, kai ji bando apsupti mūsų gyvenimą. Reikia savo širdyje priimti Dievo šviesą ir tuo pat metu būti dvasiškai „gudriems“. 

Viešpaties Apsireiškimo iškilmėje, kurioje mename Jėzaus pasirodymą žmonijai Kūdikio veidu, jaučiame greta tris Karalius, tarsi išmintingus kelio draugus. Jų pavyzdys mums padeda pakelti akis link žvaigždės ir sekti didžiaisiais savo širdies troškimais. Jie mus moko nepasitenkinti vidutinišku gyvenimu, nedideliu paplaukiojimu prie krantų, tačiau leistis būti sužavėtiems to, kas yra gera, tikra, gražu – Dievu, kuris visu tuo yra didžiausiu, galingiausiu, išmintingiausiu būdu. Nereikia sustoti. Nereikia pasitenkinti regimybėmis, fasadu. Reikia eiti toliau, link Betliejaus, kuriame, pakraščio namo paprastume, tarp mamos ir tėčio, pilnų meilės ir tikėjimo, sužiba iš aukšto užtekėjusi Saulė, Visatos Karalius. Pagal Išminčių pavyzdį, su savo mažomis švieselėmis ieškokime didžiosios Šviesos, kvietė Šventasis Tėvas.

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai