Popiežiaus žinia Davoso forumui: Reikia etikos ekonomikoje, kad būtų apsaugotas bendras gėris ir žmogaus orumas

Žmogaus asmens orumas, ekonomika tarnaujanti bendram gėriui, socialinės atskirties mažinimas, kova su badu, dėmesys pabėgėliams – tai pagrindinės temos, paliestos popiežiaus Pranciškaus žinioje, pasiųstoje Pasaulio ekonomikos forumui, iki sausio 25 d. vykstančiam Davose, Šveicarijoje. Popiežiaus dokumente - adresuotame forumo Vykdomajam prezidentui Klausui Schwabui ir perskaitytame Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininko kard. Turksono – linkima, kad šis susitikimas būtų proga giliai pamąstyti apie pasaulinės ekonominės krizės priežastis.

Daugeliui žmonių, - rašo Popiežius, - skurdas buvo sumažintas, tačiau to negana, nes dar labai daug žmonių kenčia socialinę atskirtį. Vis dar labai daug vyrų ir moterų kasdien kenčia dėl pagrindinių pragyvenimo priemonių stygiaus ir to pasekmės kartais dramatiškos. Politika ir ekonomika turi sukurti tokius inkliuzyvius modelius, kurie siektų kiekvieno žmogaus orumo ir bendro gėrio.

Negalima toleruoti, - toliau rašo Popiežius, - kad tūkstančiai žmonių kasdien mirtų nuo bado, kai tuo pat metu milžiniškos maisto atsargos iššvaistomos, neatsakingai jas naudojant. Popiežius taip pat pabrėžia, kad negalime būti abejingi daugybei pabėgėlių, kurie ieškodami nors kiek oresnio gyvenimo ne tik nesulaukia svetingumo, bet ir žūsta nežmoniškose kelionėse. Suprantu, kad tai kieti, dramatiškumo kupini žodžiai, - rašo Popiežius, - tačiau jais noriu pabrėžti, kone mesti iššūkį, kad šis Forumas yra pajėgus imtis rimtų sprendimų. Ko šiandien reikia, - rašo Popiežius, - tai atnaujintas, gilus ir visus apimantis atsakomybės jausmas, kad imtumės veiksmingai tarnauti bendram gėriui ir padarytume, kad pasaulio ištekliai buvo lengviau pasiekiami visiems žmonėms.

Kartodamas Benedikto XVI enciklikos Caritas in veritate mintį, popiežius Pranciškus pabrėžia, kad kalbant apie lygybę negalima ribotis tik ekonomikos sritimi, bet reikia transcendentinės žmogaus asmens vizijos, kurios dėka bus įmanomas ir teisingesnis gėrybių paskirstymas, ir didesnės galimybės įsidarbinti, ir bus integraliai pasirūpinta vargšais, nesiribojant vien tik šelpimu.

Popiežiaus žinia baigiasi karštu raginimu: Prašau padaryti viską kas įmanoma, - rašo jis, - kad turtai tarnautų visai žmonijai, o ne tik vyriausybėms, kad būtų vadovaujamasi tikrai žmoniška etika, kad sprendimus priiminėtų dori ir sąžiningi asmenys, besivadovaujantys teisingumo, dosnumo idealais, rimtai susirūpinę žmonijos šeimos pažanga.

Jau 44 Davoso Forumo dalyvių skaičius – apie du su puse tūkstančio, tarp jų 40 valstybės ir vyriausybės vadovų. Dalyvauja Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius Ban Ki-moon, Europos centrinio banko prezidentas Mario Draghi, taip pat daugelio nevyriausybinių organizacijų ir religijų atstovai – krikščionys, žydai, musulmonai. Katalikų Bažnyčiai atstovauja Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kard. Peter Turkson, Nigerijos Abudžos arkivyskupas kard. John Onaiyekan, Filipinų Manilos arkivyskupas kard. Luis Tagle, Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin. 

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai