Penkeri Valdovų rūmų muziejaus veiklos metai

Šį mėnesį Valdovų rūmų muziejus mini penkerių metų veiklos jubiliejų. Įkurtas 2009 m. ir į savo tikruosius namus persikėlęs tik prieš šiek tiek daugiau nei pusmetį, muziejus tapo vienas lankomiausių Lietuvoje. O kaip jam sekėsi plėtoti veiklą per visus penkerius metus – tai atskleidžia iškalbingi skaičiai:

300 000 – maždaug tiek Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose saugoma unikalių Lietuvos paveldo archeologinių eksponatų (daugiausia – XIII–XVII a. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos unikalių radinių);

52 088 – tiek eksponatų įtraukta į Valdovų rūmų muziejaus rinkinių apskaitą;

814 – tiek šiuo metu Valdovų rūmų muziejaus kultūros, meno ir istorijos fonde yra perimtų, dovanotų ir įsigytų vertybių;

23 – tiek milijonų litų gali būti įkainotos dovanotos ir įsigytos Valdovų rūmų muziejaus vertybės, tačiau tikroji jų vertė – neįkainojama (radiniai vertinami po 1 simbolinį litą);

11 387 – tiek eksponatų Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai konservavo ir restauravo per penkerius veiklos metus (iš jų muziejaus – 11 250);

408 414 – tiek ir dar daugiau žmonių jau dalyvavo Valdovų rūmų muziejaus kultūriniuose renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose ir ekskursijose;

3 418 – tiek ekskursijų per penkerius veiklos metus surengė Valdovų rūmų muziejaus ekskursijų vadovai;

1 888 – tiek edukacinių užsiėmimų surengė Valdovų rūmų muziejaus edukatoriai;

1 218 – tiek mokslininkų, kultūros paveldo specialistų, studentų ir kitų lankytojų iš Lietuvos ir užsienio per penkerius metus apsilankė Valdovų rūmų muziejaus fonduose moksliniais arba edukaciniais tikslais;

270 – tiek surengta muziejaus kultūrinių renginių;

50 – tiek parodų surengta ir su Lietuvos, ir su užsienio partneriais;

500 – tiek publikacijų lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, latvių, estų kalbomis Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai paskelbė per penkerius veiklos metus, iš jų – daugiau kaip 200 mokslinių publikacijų;

100 – tiek pranešimų Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai skaitė tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose;

4 – tiek tarptautinių mokslinių konferencijų Valdovų rūmų muziejus surengė kartu su partneriais per penkerius veiklos metus;

50 – tiek knygų, kurias parengė ir išleido Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai, praturtino mūsų šalies istoriją, užpildė nežinomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos spragas;

3 500 – tiek fotografijų sukaupta duomenų bazėje apie 1 394 lituanistines vertybes, šiandien saugomas 15 užsienio valstybių daugiau kaip 90 institucijų.

Šaltinis: www.valdovurumai.lt

Kategorijos:

0 komentarai