III Sekmadienis po Viešpaties Apreiškimo. Šv. Mišios: Viešpaties Apreiškimo prefacija


Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga,mums visur ir visada Tau dėkoti, Viešpatie, šventasis Tėve, visagali amžinasis Dieve, kadangi, kuomet tavasis Viengimis mūsų mirtingumo prigimtyje pasirodė, naująja savojo nemirtingumo šviesa mus atstatė. Ir todėl su Angelais ir Arkangelais, Su Sostais ir Viešpatystėmis, ir su visais dangiškosios kariaunos pulkais šlovės himną tau giedame, bepaliovos sakydami: "Šventas".


Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka.

Visą III Sekmadienio po Viešpaties Apreiškimo šv. Mišių lotyniškųjų tekstų ir jų vertimų lankstinuką rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai