Estrela sustabdyta

Į Europos Parlamentą plūstant piliečių protesto laiškams, Estrelos rezoliucijos „klono“ šalininkai nusprendė neteikti savo dokumento balsavimui. Plačiau apie šios dienos įvykius praneša Laisvos visuomenės instituto bendradarbiai.

Sausio 16-ąją dieną Europos Parlamente (toliau – EP) dar kartą (jau trečiąjį!) kalbėta vadinamojo „Estrelos rezoliucijos projekto” klausimu. Šį sykį, kitaip nei praeitus du, balsavimui atskira rezoliucija pateikta nebuvo. Tačiau, nepaisydama EP pozicijos, jog abortų klausimu spręsti gali tik kiekviena šalis narė atskirai, EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija Europos Komisijos paprašė pasisakyti „Dėl nediskriminacijos seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje”. Galima tik spėlioti, ką iš Europos Komisijos tokiu užklausimu išgirsti tikėjosi Socialistų ir demokratų frakcija, tačiau Komisijos – kuri yra aukščiausias Europos Sąjungos vykdomosios valdžios organas – atstovas viso labo dar kartą patvirtino jau daugsyk išreikštą poziciją – nors privalu kovoti su diskriminacija bei užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, abortų tema nepriklauso ES kompetencijos sričiai.

Nors Lietuvoje Estrelos idėjos geriau žinomos lytinio šveitimo bei tėvų teisių auklėti savo vaikus apribojimo kontekste, šiandien EP daugiau kalbėta apie teisinėje sistemoje neegzistuojančią „teisę į abortą“, kurią įtvirtinti buvo siekiama Estrelos rezoliucijos projektu bei subsidiarumo principą, t.y. kompetencijų pasiskirstymą tarp ES bei jos šalių narių.

Komisijos pareiškimą „Dėl nediskriminacijos seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje” sekė Parlamento narių diskusijos. Italijos atstovas europarlamente Carlo Casini pabrėžė, jog visa Europa, kiekviena šalis ir visos Europos valdymo institucijos, be abejo, yra prieš diskriminaciją, nesvarbu kokiu pagrindu. Tačiau kuomet vienos grupės teisės (šiuo atveju moters) ginamos kitos (negimusių vaikų) teisių sąskaita, negalima to vadinti Žmogaus teisių gynimu. Žmogaus teisės yra kiekvieno žmogaus teisės, ir ypač kai kalbame apie teisę į gyvybę. Minėtas parlamentaras taip pat pabrėžė, jog kiekvienas pažangus europietis yra ir už reprodukcinę sveikatą bei sveikatos paslaugų teikimo gerinimą. Tačiau aborto priskyrimas prie sveikatinimo paslaugų, ar nuolatinis kartojimas kad tokia procedūra būtina neturtingoms moterims, medaus statinę sugadina tarytum šaukštas deguto. Moterų sveikatos apsaugą gerina bei mirtingumą mažina ne abortai, bet geresnės gyvenimo sąlygos, geresnės medicininės, gydymo bei nėščiųjų priežiūros paslaugos – būtent šia kryptimi turėtų judėti pažangi Europa. Šią kryptį šiandien dar kartą patvirtino didelė dalis pasisakiusių europarlamentarų bei Europos komisija, abortų legalumo klausimą dar kartą patvirtinusi šalių narių kompetencijai.

Ta proga Laisvos visuomenės institutas dėkoja visiems pilietiškiems bendraminčiams, kurių pasirašytos peticijos ir asmeniniai laiškai Lietuvos atstovams Europos Parlamente svariai prisidėjo prie laisvai visuomenei žalingos iniciatyvos sustabdymo.Kategorijos:

0 komentarai