Vatikanas ir internetas

Nuo 1997 metų kun. Lucio Adrian Ruiz, argentinietis, darbuojasi Vatikano interneto tarnyboje, o nuo 2009 jai vadovauja ir yra atsakingas praktiškai už visą Šventojo Sosto buvimą interneto erdvėje. Jį kalbino italų dienraštis „La Stampa“.

Mūsų darbas, pasakojo kunigas, yra būti tarsi „pasienio tarnyba“. Esame ta grandinės dalis, kuri teikia būtiną technologiją popiežiaus žodžiui, kad šis pasiektų tolimiausius žemės pakraščius. Tam tikra prasme esame popiežiaus rankos, kojos ir skaitmeninis balsas. Esame didelė šeima: kartu su Popiežiškąja socialinių komunikacijų taryba, Vatikano televizijos centru, Vatikano radiju, dienraščiu „l’Osservatore Romano“. Visur čia komunikacija yra studijuojama, apgalvojama ir aktualizuojama bendradarbiaujant su Šventuoju Tėvu petriškojoje tarnystėje.

Konkrečiau, jo žinyba, sakė kun. Ruiz, yra atsakinga už oficialiuosius Šventojo Sosto internetinius portalus, kurie baigiasi „.va“. Tokių šiuo metu yra apie trisdešimt, tačiau ruošiama dar dešimt. Didžiausias, labiausiai naudojamas ir pagrindinis yra www.vatican.va, savo ruožtu sudarytas iš daugiau nei pusės milijono puslapių su popiežių Mokymu. Kitas svarbus portalas yra www.news.va, naujienų ir žinių surinkėjas. Atskiros Šventojo Sosto dikasterijoms turi savo interneto portalus. Oficialūs interneto tinklalapiai sukuriami ir specialioms progoms, kaip kad www.annusfidei.va, skirtas Tikėjimo Metams. Visi šie portalai tarnauja ir visuotinės Bažnyčios poreikiams.

Vatikanas internete yra nuo 1995 metų, kada buvo paskelbtas Jono Pauliaus II kalėdinis sveikinimas „Urbi et Orbi“. Taigi, Vatikanas yra internete nuo pat pradžių, šiam pradėjus vystytis ir augti. Bažnyčia suprato kokį kultūrinį virsmą sukels internetas ir jame dalyvauja, jį lydi, panašiai kaip dalyvavo ir lydėjo muzikos, architektūros ar dailės pasaulius.

Pati Vatikano interneto tarnyba nėra didelė, joje darbuojasi per 30 žmonių. Šiuo metu jie glaudžiasi Vatikano prieigose, tačiau ruošiamos naujos patalpos pačiame Vatikane, kuriame taip pat yra visi techniniai įrengimai. Jo vadovaujama žinyba, pažymėjo kun. Ruiz, bendradarbiauja su visais, nes jų darbas neturi būti vien technologinis, jų užduotis yra kurti „susitikimo erdvę“ tarp popiežiaus ir Vatikano interneto portalų naudotojų. Kita vertus, reikia atsižvelgti į skirtingų kraštų situacijas: ne visur internetas yra vienodai spartus. Tačiau ir ten reikia sudaryti galimybes tikintiesiems pasiekti popiežiaus žodžius.

Prisijungimų skaičius auga nuolatos, tai pastebima ir Pranciškui pradėjus savąjį pontifikatą. Ieškoma ne tik žodžių, bet ir vaizdų, nuotraukų. Įvairiomis progomis, kaip kad per Jono Pauliaus II beatifikaciją, prisijungimų skaičius šokteli milijonais. Daugiausia prisijungiama iš JAV, Ispanijos, Vokietijos, Brazilijos, pietų Korėjos, Meksikos, Kanados, Prancūzijos ir Kinijos. Pastaraisiais metais teko labai smarkiai išplėsti visos sistemos galimybes. Yra grėsmių saugumo požiūrio, tačiau ne tai svarbiausia. Džiugu, kad Šventojo Tėvo žodis, taip pat ir Twitter socialiniame tinkle, gali lydėti tikinčiuosius kasdienos gyvenime, - sakė Vatikano interneto tarnybos vadovas kun. Ruiz.

Šaltinis: Vatikano radijasKategorijos:

0 komentarai