Su Šventuoju Gimimu! „Arche“ valdybos pirmininko sveikinimas

Rex pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat universa terra / Pašlovintas taikingasis karalius, kurio veido ieško visas pasaulis.

Taip gieda Bažnyčia, pasitikdama Viešpatį per pirmąją Kalėdų Vakarinę. Išties didi ši paslaptis – mūsų Viešpats Jėzus Kristus, pats didingiausias karalius ateina pas mus kaip mažas kūdikėlis. Didi įsikūnijimo paslaptis. Jis tampa toks kaip mes, kad mus išgelbėtų. Be Jo – mes niekas, su juo – mes tampame Dangiškojo Tėvo įsūniais. Didi dovana, didi malonė. Nepamirškime. Džiūgaukime, garbinkime ir dėkodami Jam tarnaukime, kartu su gausia dangaus kareivija ir visais Viešpaties šventaisiais jam giedodami „Gloria in excelsis Deo!“. Džiūgaukime, kad daugiau kaip prieš 2000 metų jis atėjo į šį pasaulį, bet dar labiau džiūgaukime, kad jis vėl šlovingai ateis.

Su Šventuoju Gimimu, mieli arche.lt skaitytojai ir bičiuliai.

Dr. Jonas Vilimas,
Fondo "Arche" valdybos pirmininkas


Kategorijos:

0 komentarai