Popiežius Pranciškus: Ar laukiame Viešpaties?

Visa Bažnyčia šiomis dienomis budi ir kartu su Švenčiausiąja Mergele laukia Jėzaus gimimo. Viešpats į pasaulį ateina du kartus. Pirmas atėjimas - tai jo gimimo istorinis faktas, kurį minėsime švęsdami Kalėdas. Antrą kartą Viešpats ateis užbaigti istorijos. Tačiau, kaip sako šv. Bernardas, yra ir trečiasis Jėzaus atėjimas. Apie ateinančio Viešpaties laukimą popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Trečias Viešpaties atėjimas tai tas jo atėjimas, kurį išgyvename kiekvieną dieną, - sakė popiežius Pranciškus. Viešpats kiekvieną dieną lanko savo Bažnyčią! Lanko kiekvieną iš mūsų ir mūsų siela susiderina su Bažnyčia, mūsų siela supanašėja su visa Bažnyčia, supanašėja su Marija. Dykumos tėvai sako, kad Marija, Bažnyčia ir siela yra moteriškos giminės dėl to, kad tarp jų esama didelio panašumo. Ką galima pasakyti apie vieną iš jų, tinka ir kitoms dviem. Ir mūsų siela laukia. Ir mūsų siela laukia Viešpaties. Mūsų siela šaukia: „Ateik, Viešpatie“. Aš klausiu: „Ar mes tikrai laukiame? O gal esame užsidarę“? Mes budime ar esame saugiai užsidarę pakelės užeigoje ir nenorime nė žingsnio žengti pirmyn? Esme piligrimai ar klajūnai? Dėl to Bažnyčia mus ragina melstis ir maldoje kartoti „Ateik!“, mus ragina atverti savo sielas, kad mūsų sielos šiomis dienomis būtų budrios ir lauktų. Reikia budėti! Žiūrėti ar Viešpats pas mus ateina ar ne. Ar yra mumyse vietos Viešpačiui, ar tik šventėms, išlaidavimui, triukšmui? Ar mūsų siela atvira kaip mūsų Šventosios Motinos Bažnyčios, kaip Marijos? O gal mūsų siela uždaryta, o ant jos durų mes pakabinome labai mandagų užrašą: „Prašome netrukdyti!“. Šiandien turime vis ir vis kartoti: „Ateik“ ir stengtis, kad mūsų siela nebūtų uždara, kad prie jos nebūtų užrašo „Prašome netrukdyti“. Šito tenebūna! Mūsų siela tebūnie atvira, tebūnie didelė siela, kad priimtų šiomis dienomis pas mus ateinantį Viešpatį, kad pajustų tai ką rytoj girdėsime visoje Bažnyčioje kalbamoje antifonoje: „Šiandien patirsite, kad Viešpats ateis ir mus išgelbės, o rytoj išvysite visą jo garbę“. 

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai