Popiežiui Pranciškui 77 metai!

Prieš 77 metus, 1936 m. gruodžio 17 d.. Argentinos sostinėje Buenos Airėse, imigrantų iš Šiaurės Italijos šeimoje, gimė Jorge Mario Bergoglio – popiežius Pranciškus.

Gimimo dieną minintį Šventąjį Tėvą pirmieji pasveikino antradienio ryto Mišių, aukotų šv. Mortos namų koplyčioje dalyviai. Paprastai į šias Mišias pakviečiami įvairių Šventojo Sosto ir Vatikano institucijų darbuotojai. Šį kartą Popiežius norėjo, kad Mišiose dalyvautų pačių šv. Mortos namų personalas, tai yra žmonės, su kuriais Popiežius kasdien susiduria nuo pat išrinkimo gyvendamas šiuose namuose.

Kartu su Šventuoju Tėvu Mišias koncelebravo Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano, kuris tarė trumą sveikinimo kalbą. Koncelebravo taip pat ir Popiežiaus Valstybės sekretorius arkiv. Pietro Parolin, kuris Šventąjį sveikino savo bendradarbių Valstybės sekretoriate vardu. Po Mišių Popiežiaus Išmaldininkas arkiv. Konrad Krajewski popiežiui Pranciškui pristatė nedidelį būrelį savo globojamų benamių, gyvenančių Vatikano apylinkėse. Jie irgi pasveikino Šventąjį Tėvą. Galiausiai visus Popiežius pakvietė pusryčių šv. Mortos namų valgykloje.

Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet 1958 m. perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Baigęs filosofijos studijas, porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 1970 m. studijavo teologiją. Dar studijų metais, 1969-ųjų gruodžio 13 d. priėmė kunigo šventimus. 1973 m. balandžio 22 d. davė amžinuosius įžadus Jėzaus Draugijoje.

T. Jorge Mario Bergoglio SJ pirmiausia paskirtas noviciato magistru. Jau 1973 m. išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Nuo 1980 iki 1986 m. – jėzuitų kolegijos rektorius. Nuo 1986 m. tęsė studijas ir stažavosi Vokietijoje.

1992 m. gegužės 20 d. popiežius Jonas Paulius II t. Bergoglio paskyrė Buenos Airių augziliaru. 1997 m. vyskupas Bergoglio paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. vasario mėnesį tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas Bergoglio paskirtas kardinolu.

Vadovaudamas Argentinos sostinės arkivyskupijai kard. Bergoglio tapo viena svarbiausių bažnytinio gyvenimo figūrų ne tik savo šalies, bet ir visos Lotynų Amerikos mastu, vienu pagrindinių kontinentinės evangelizavimo misijos pradininkų ir vykdytojų. Popiežiui Benediktui XVI atsisakius Petro tarnystės, į konklavą susirinkę kardinolai naujuoju Petro įpėdiniu šių metų kovo 13 d. išrinko kard. Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Ilgiausių metų, Šventasis Tėve!

Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai