Paroda-hipotezė Bažnytinio paveldo muziejuje

Gruodžio 17 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda-hipotezė “Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebulingai stovi”: Trakų parapinė bažnyčia XV a.” Ši paroda skirta pirmajam Trakų parapinės bažnyčios šimtmečiui. Ekspozicijoje pristatomos skaitmeninės pirmojo, apie 1419 metus pastatyto, ir antrojo, po 1497 metų perstatyto, bažnyčios pastatų rekonstrukcijos. Skaitmeninius projektus praplečia mūro fragmentai, archeologiniai radiniai iš 2008–2010 metų kasinėjimų bažnyčios presbiterijoje ir šventoriuje, taip pat su bažnyčios kaita siejami dailės kūriniai.

Paroda-hipoteze baigiamas Lietuvos mokslo tarybos remiamas Lituanistinių tyrimų ir sklaidos projektas „Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje: architektūros ir sienų tapybos rekonstrukcija“. Projekto vadovės ir parodos kuratorės, Vilniaus dailės akademijos docentės dr. Giedrės Mickūnaitės bizantinės sienų tapybos tyrimai Trakų bažnyčioje ne tik praplėtė ir pagilino žinias apie tokios tapybos sklaidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir atskleidė anksčiau nežinotą bažnyčios architektūros kaitą. 

Gotikos architektūros ir bizantinės sienų tapybos, taigi katalikiškos ir stačiatikiškos tradicijų, jungtį bažnyčios pastate papildo, o iš dalies ir pranoksta, archeologiniai radiniai. XV amžiuje Trakų bažnyčios šventoriuje mirusieji laidoti su kiauniniais peiliais, į kapus dėti pinigėliai. Tuometės kultūros mišrumą neabejotinai liudija XV a. I pusės moters įkapės: bizantiniai auskarai, baltiškieji žiedai ir segė, auksuotos Vidurio Europos miestams būdingos sagos ir pagoniškas reliktas – peiliukas. Nors įkapių kaita rodo laipsnišką katalikybės įsitvirtinimą, stačiatikių tradicijai atstovauja kabutis su Pergalės kryžiumi ir graikišku įrašu „Jėzus Kristus nugali“, rastas XVII a. kape. Pergalės kryžius buvo nutapytas ant bažnyčios šiaurinės sienos, skirtos Paskutinio teismo kompozicijai, kurios ikonografinė rekonstrukcija taip pat pristatoma parodoje.

Paroda veiks iki 2014 m. kovo 29 d.

Šaltinis: www.bpmuziejus.ltKategorijos:

0 komentarai