Malda laukiant Kalėdų

Benediktinas vienuolis, daugelio knygų autorius Anselmas Grunas pataria trejopą maldą per Adventą, laukiant Kalėdų. 

Pirmiausia, reikia melstis prieš pasirinkimus, reikšmingus momentus. Panašiai ir Jėzus ne kartą pasitraukdavo į dykumą melstis, būti arti Tėvo prieš sprendžiant ir veikiant.

 Antra, visada naudinga medituoti tris evangelines giesmes: kunigo Zacharijo „Benedictus“, Marijos „Magnificat“ ir senojo Simeono „Nunc Dimittis“. Šios trys giesmės sukurtos pagal Senąjį testamentą ir įtrauktos į Bažnyčios liturgiją. Visos jos kviečia apmąstyti Dievo veikimą žmogaus gyvenime, tad ir mūsų gyvenime. 

Trečia, reikia „slaptos“, kitaip tariant vidinės maldos. „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“, moko Jėzus.


Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai