Kalėdų dienos šv. Mišios. Introito (Įžangos) giesmėKūdikis mums gimė, ir sūnus mums yra duotas, kurio valdžia – ant jojo peties; ir jis bus vadinamas didžiojo patarimo Angelu. Psalmė: Giedokite Viešpačiui naują giesmę, kadangi Jis įstabių dalykų padarė. Garbė Dievui Tėvui. (Iz. 9, 6; Ps. 97,1)

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia.


Kategorijos:

0 komentarai