Ave, Regina caelorum! Koncertas šv. Ignoto bažnyčioje


Šių metų gruodžio 8 d. (sekmadienį), 11.30 val. šv. Ignoto bažnyčioje (šv. Ignoto 6, Vilnius) vyks koncertas "In honorem Baetae Mariae Virginis Sanctissimae mitissimae" (Palaimintosios Švenčiausios švelniausios Mergelės Marijos garbei") švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmei paminėti. Giedos Vilniaus universiteto "Schola cantorum vilnensis" (merginų grupė). Įėjimas nemokamas.

Tad iki susitikimo šv. Ignoto bažnyčioje.

Ave, Regina caelorum! Sveika, dangų karaliene!


Kategorijos:

0 komentarai