Vytis Valatka. Užribio galia(-e)

Sava ar nesava valia
Gardžiuojuos užribio galia.

Ir nežinia jau, kiek dienų
Plaštakės šypsniui gyvenu.

Nes kiekviena diena, naktis
Mylėtą veidą išbarstys,

Ir tai, kas buvo, tai, kas bus
Trapiam saulėlydžiui nubus.
Kategorijos:

1 komentarai