Salomėja Jastrumskytė. Karščio muziejus VII

Greičio purume
Saugokis, tu,
Vientisas tąsume,
Gaivale iškilmingas,
Mirgėjimo karšto ir daugiaspalvio.

Nes, jeigu įmanoma –
Ištakose eisenos ritasi.
Jeigu įmanoma –
Tikrieji prašytojai išeina, išsiveda antrininkus prekiauti.
Iš visur renkasi merdėdami karveliai.
Jeigu įmanoma nieko nesakant laimėti dar dieną,
Perstumti keterą uodžiančion pusėn.
Traukia skaptuoja urzgia kelionmaišio minkštimo kanaluos.
Jeigu įmanoma
Kirsti ir šliaužti,
Kriptose skendinčius varinėti
Šen ir ten.
Jeigu įmanoma puotoj numirti.
Tebūna atleista tebūna leista
Šauktis kitoj pusėj prilipusių neperkeltų kaulų.
Užmigę dūmuose pradeda teisti
Piemenis suvarytus pašvaistėse,
Trimitai renkasi mylios nuotoly nuo čia.
Jeigu įmanoma
Kliedesiui ištverti deginimą keturbriaunį.
Duryse dangčiai įstrigę –
Prievolė jų tokia.
Trimitai renkasi mylios nuotoly nuo čia.
Jeigu įmanoma.

Nuotrauka autorės.


Kategorijos:

1 komentarai