Nuoširdžiai sveikiname Jo Ekscelenciją Sigitą Tamkevičių

Arche.lt ir "Ad Fontes" bendruomenė  nuoširdžiai sveikina Kauno Arkivyskupą Metropolitą Jo Ekscelenciją Sigitą Tamkevičių su žemiškosios kelionės 75 metų jubiliejumi.

Garbusis ganytojau, pirmiausiai esame dėkingi Jums už Jūsų tikėjimo kelionę, kurioje Jūs paliudijote tvirtą ištikimybę mūsų Viešpačiui ir Jo Sužadėtinei Bažnyčiai. 

Romos rito ekstraordinarine forma besimeldžiantys broliai ir seserys Lietuvoje yra Jums ypatingai dėkingi už Jūsų sprendimą įsteigti  Kaune Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje minėtos formos šv.Mišias bei Jūsų tėvišką globą čia besimeldžiančiai bendruomenei.

Tegu Viešpats ir toliau laimina Jūsų darbus Kauno Arkivyskupijos ir visos Metropolijos sielų išganymo darbe.

arche.lt

Nuotraukoje- Šv. Mišios Švč.Trejybės bažnyčioje tuojau po šventimų, 1962 m.


Kategorijos:

0 komentarai