Lietuvos kariuomenės atkūrimui – 95 metai! Sveikinimai. Kalba.

Su pasididžiavimu ir Lietuvos garbės lūkesčiu sveikiname mūsų karius ir Lietuvos valstybę su šiuo garbiu jubiliejumi. Kariuomenė yra piliečių garbės mokykla, kurioje taikos ir karo metu yra tvirtinama bendrasis valstybės gėris. Dėkui Jums.
 
Dieve, saugok ir globok Lietuvos valstybę!    
 
Šia proga pateikiame Krašto apsaugos ministro J. Oleko kalbą, pasakytą iškilmingos rikiuotės metu Lietuvos kariuomenės dienos proga Vilniuje (2013 m. lapkričio 23 d.):
  
Profesionali ir patikima, sėkmingai dalyvaujanti tarptautinėse operacijose ir padedanti Lietuvos žmonėms didelių nelaimių atvejais – tokia yra šiandienė Lietuvos kariuomenė, nuėjusi 95-erių metų kelią.
 
Tas kelias buvo nelengvas. Per pastarąjį šimtmetį dramatiškiausiais laikotarpiais Lietuvos kariuomenė vaidino lemiamą vaidmenį, kovodama už mūsų Gimtąją žemę ir jos žmones.

Lygiai prieš 95 metus besikuriančiai Lietuvos kariuomenei teko kautis su bolševikais dėl Lietuvos laisvės ir teritorijos vientisumo.

Kupinas dramatizmo ir didvyriškumo buvo ginkluotos antisovietinės rezistencijos laikotarpis. Daugiau nei dvidešimt tūkstančių partizanų padėjo galvas nelygioje kovoje. Jie visi save laikė Lietuvos kariuomenės dalimi.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo atliktas milžiniškas darbas atkuriant Lietuvos kariuomenę, formuojant ją šiuolaikišką ir modernią. Šios pastangos oficialiai pripažintos tarptautiniu lygiu, kai Lietuva tapo lygiateise NATO nare.

Šiandien Lietuvos kariai garbingai atstovauja mūsų šaliai, dalyvaudami tarptautinėse misijose ir pratybose. Lietuvos karių dėka Lietuva ne tik dalijasi bendromis saugumo garantijomis, bet ir prisideda jas kuriant. Dėl to mes tapome stipresni. Stipresnis tapo ir mūsų šalies bei visų mūsų saugumas.

Šalies gynyba – tai ne vien karių užduotis, tai – visų Lietuvos piliečių rūpestis ir pareiga. Tad savo kilniais darbais puoselėkime ir branginkime Lietuvos laisvę.

Noriu padėkoti visiems kariams už garbingą tarnybą Tėvynės labui. Taip pat dėkoju ir atsargos kariams, laisvės kovų dalyviams, partizanams ir visiems, kuriems yra brangi Lietuvos kariuomenė.

Jūsų visų atsidavimas, pasiaukojimas ir ištikimybė savo valstybei – tai Lietuvos kariuomenės stiprybė, įkvepianti Lietuvos ateitį pasitikti drąsiai ir su tikėjimu.

Sveikinu visus Lietuvos kariuomenės dienos proga!

Šatinis: LR Krašto apsaugos ministerija  

 
Kategorijos:

0 komentarai