Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais

Mes, krikščionių Bažnyčių Lietuvoje vadovai, suprasdami prigimtinę ir kartu krikščionišką šeimos vertę ir svarbą žmogaus bei visuomenės gyvenimui, 
2014 metus skelbiame Šeimos metais.

Norime išsakyti ir paliudyti mūsų tvirtą įsitikinimą, kad gyvybė, lytiškumas, santuoka ir šeima yra pamatinės žmonių bendruomenės vertybės.

Labai džiugu, kad dauguma Lietuvos žmonių, ypač jaunimas supranta, kad šeima, laimė ir gyvenimo prasmė yra artimai tarp savęs susiję. Jauni žmonės visada svajoja sukurti laimingą šeimą.

Mūsų gili pagarba šeimoms, kurių sutuoktinius vienija ištikima ir atsidavusi tarpusavio meilė, o vaikai, taip pat įsivaikinti, auga patirdami tėvų meilę ir jaukią šeimos židinio šilumą.

Dėkojame tėvams, kad būdami sąmoningi krikščionys Jėzaus Evangelijos tiesą ir didįjį Dievo ir artimo meilės įsakymą, kaip brangų perlą perduoda savo vaikams.

Reiškiame krikščionišką artumą šeimoms, patiriančioms įvairius sunkumus, nepriteklius, išgyvenančioms skaudžius išbandymus ar nelaimes. Kiekvieno žmogaus, o ypač krikščionio svarbi pareiga nelikti abejingu, turėti jautrią artimui širdį, rūpintis bendruoju gėriu, siekti socialinio teisingumo. Stiprinančiu Dievo žodžiu ir žmogišku solidarumu kančioje norime būti su tais, kurie išgyvena skyrybų skausmą.

Drauge skelbdami Šeimos metus, siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į grėsmes ir iššūkius šeimai: visa tai, kas nukreipta prieš prigimtinį žmogaus lytiškumą ir jo vertę, vyro ir moters santuoką, šeimos vertybes, žmogaus gyvybę ir teisę gimti, prigimtinę tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo krikščioniškus įsitikinimus.

Tikėdami paties Kūrėjo žmogui suteiktu kilnumu, kviečiame visus drąsiai kurti gyvybės kultūrą, drauge su kitais aktyviai saugojant ir ginant prigimtines šeimos vertybes.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Ortodoksų Bažnyčia, Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inokentijus
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis
Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios konsistorijos superintendentas Tomas Šernas
Septintosios dienos Adventistų Bažnyčios Vyskupas Bertold Hibner
Lietuvos evangelinių tikėjimų krikščionių sąjungos Vyskupas Rimantas Kupstys
Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius
(Pritarė ir vėliau pasirašys Baptistų sąjunga ir Laisvųjų krikščionių bažnyčia)
Vilnius, 2013 m. lapkričio 26 d.
Kategorijos:

0 komentarai