Visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišių Introitas (Įžangos giesmė)Džiaukimės visi Viešpatyje, iškilmingą dieną švęsdami garbei visų šventųjų, kurių iškilme džiaugiasi angelai ir drauge šlovina Dievo Sūnų. Ps. Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje; teisiesiems dera drauge šlovinti Viešpatį. (Ps. 32, 1)

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka


Kategorijos:

0 komentarai