Šv. Ambraziejus. Trečiosios liturginės valandos (Tercijos) himnas













Dabar teikis, Šventoji Dvasia, 
Viena su Tėvu ir Sūnumi,
Mitriai į mus įeiti 
Išsiliedama mūsų širdyse.

Burna, liežuvis, protas, jausmas, gyvastis 
Lai išpažinimu skamba;    
Teįsiplieskia meilė ugnimi,  
Teuždega įkarščiu artimą.   

Suteik tai, Tėve gailestingiausias,   
Taip pat ir lygus Tėvui Vienatini, 
Kuris su Dvasia Guodėja       
Karaliauji per visus amžius. Amen.    

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka


Kategorijos:

0 komentarai