Šv. Ambraziejus. Šeštosios valandos (Sekstos) himnas
Galingasis Valdytojau, tiesiakalbi Dieve,
Kuris tvarkai daiktų kaitas,
Rytmetį spindesiu nušvieti
Ir ugnies liepsnomis – vidurdienį,

Užgesink kivirčų liepsnas,
Panaikink įkarštį nusikalsti,
Suteik kūnui sveikatą,
O širdžiai – tikrąją ramybę.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve,
Ir Tėvui lygus Vienatini,
Su Dvasia Globėja
Karaliaujantys per visus amžius.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka


Kategorijos:

0 komentarai