Šv. Grigalius Didysis. Didingiausias šviesos kūrėjau (Sekmadienio Vakarinės valandos himnas)
Didingiausias šviesos Kūrėjau,
Dienų šviesą atnešantis,
Naujosios šviesos pradmenimis 
Parengęs pasaulio pradžią, 

Tu, kuris rytą, sujungtą su vakaru,
Prisakai diena vadinti, 
Kadangi baisus chaosas [į žemę] leidžiasi,
Išgirsk maldas su verksmais.

Kad nusikaltimo apsunkinta siela,
Neliktų be gyvenimo dovanos,
Tuomet, kai ji nieko amžino nemąsto
Ir save nuodėmėmis supančioja.

Lai ji beldžias į slapčiausią iš dangų
Ir atneša gyvenimo dovaną ;
Venkime visa ko pragaištingo,
Apsivalykime nuo visų blogiausių dalykų.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve,
Ir Tėvui lygus Vienatini Sūnau,
Su Dvasia Guodėja
Karaliaujantys per visus amžius.

Iš lotynų kalbos vertė Vytis Valatka


Kategorijos:

0 komentarai