Šv. Ambraziejus. Devintosios valandos (Nonos) himnas


O Dieve, daiktų gyvasties palaikytojau
Kuris pats savyje išlieki nekintamas,
Kuris dienos šviesos sekas
Laikų tėkmėje apsprendi,

Dosniai dovanok šviesų vakarą,
Kad juo gyvenimas niekada nesibaigtų,
Ir kad šventos mirties dovaną
Amžinoji šlovė atneštų.

Suteik tai, gailestingiausias Tėve,
Ir Tėvui lygus Vienatini,
Su Dvasia Globėja
Karaliaujantys per visus amžius.

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka


Kategorijos:

0 komentarai