Baigiamosios valandos (Naktinės) himnasTavęs, prieš baigiantis dienos šviesai,
Daiktų Kūrėjau, prašome,
Kad dėl įprasto mielaširdingumo,
Būtum vedlys, kuris sergėtų.

Šalin tesitraukia mieguistumai
Ir nakties vaiduokliai,
Ir mūsų priešus sulaikyk,
Kad neterštų kūnų. 

Suteik tai, visagali Dieve,
Per Viešpatį Jėzų Kristų,
Kuris su tavimi per amžius
Karaliauja su Šventąja Dvasia. Amen.

Vertė Vytis Valatka

Kategorijos:

0 komentarai