XIX Sekmadienis po Sekminių. Introito (įžangos) giesmė


„Aš esu tautos išganymas“, – sako Viešpats – „Kad ir kokiame varge jie šauktųsi manęs, išklausysiu ir būsiu jų Viešpats per amžius“. Ps. Įsidėmėk, mano tauta, manąjį įstatymą; palenkite savąsias ausis į mano burnos žodžius (Ps. 36, 39. 40. 28; Ps. 77, 1).

Iš lotynų kalbos vertė V. ValatkaKategorijos:

0 komentarai