Popiežius Pranciškus: Bažnyčia yra motina

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus pratęsė Tikėjimo Metų katechezių ciklą, kalbėdamas apie Bažnyčią kaip motiną: tokį įvaizdį pasirinko Vatikano II Susirinkimas, norėdamas padėti geriau suprasti Bažnyčios prigimtį. Bažnyčia yra mūsų motina tikėjime, antgamtiniame gyvenime. Šis įvaizdis buvo ypač naudojamas Bažnyčios Tėvų, jis naudingas ir mums. Kokia prasme ir kokiu būdu Bažnyčia yra motina? Tai, anot Šventojo Tėvo, galima suprasti apžvelgiant žmogišką motinystės patirtį.

Pirmiausia, mama gimdo gyvybę, įsčiose devynis mėnesius nešioja savo vaiką, po to jį atveria gyvenimui, pagimdydama. Taip ir su Bažnyčia: ji gimdo tikėjime, veikiant Šventajai Dvasiai, kuri ją daro vaisinga, panašiai kaip Mergelę Mariją. Žinoma, tikėjimas yra asmeniškas – „aš tikiu“, aš atsiliepiu, kai Dievas leidžiasi būti pažįstamu ir nori su manimi draugauti. Tačiau taip pat tikėjimą gaunu iš kitų, iš šeimos, iš bendruomenės, kuri mane moko sakyti „aš tikiu“ ir „mes tikime“. Krikščionis nėra sala! Mes netampame krikščionimis vieni ir savo jėgomis, tikėjimas yra Dievo dovana, kuri mums duodama Bažnyčioje ir per Bažnyčią. Bažnyčia mums duoda tikėjimo gyvenimą per krikštą: tai yra momentas, kada gimstame kaip Dievo vaikai, kada mums duodamas Dievo gyvenimas, kada mus pagimdo kaip motina.

Tai mums leidžia suprasti, kad mūsų priklausymas Bažnyčiai nėra išorinis ir formalus faktas, tačiau vidinis ir gyvybiškas: Bažnyčiai priklausoma kitaip, nei visuomenei ar partijai: ar kitai organizacijai. Ryšys yra gyvybiškas, panašus į tą, kuris sieja su mama. Tad klauskime: kaip matome Bažnyčią? Ar esu dėkingas savo tėvams, kad man davė gyvybę, ar esu dėkingas Bažnyčiai, kad mane pagimdė tikėjime per krikštą? Ar mylime Bažnyčią taip, kaip savo mamą, mokėdami suprasti jos trūkumus; padedame jai būti gražesne, tikresne, labiau pagal Viešpatį? 

Pranciškus pakvietė visus atsiminti, sužinoti savo krikšto dieną, kada Bažnyčia mus pagimdė, ir ją švęsti. 

Mama ne tik suteikia gyvybę, tačiau su dideliu rūpestingumu padeda vaikams augti, duoda jiems pieno, maitina, moko eiti gyvenimo keliu, lydi su savo dėmesiu, su savo jausmais, su meile, ir tada, kai užauga. Ir taip pat moka sudrausminti, atleisti, suprasti, slaugyti sergant, esant kančioje. Trumpai sakant, gera mama padeda savo vaikams išeiti iš savęs pačių, nelikti patogiai po motiniškais sparnais, kaip viščiukams.

Bažnyčia, kaip gera motina, daro tą patį: mus augina perduodama Dievo Žodį, mūsų krikščionišką gyvenimą apšviečiančią šviesą, teikdama sakramentus. Mus maitina Eucharistija, mums perduoda Dievo atleidimą per Atgailos sakramentą, ligos metu mus sustiprina ligonių patepimo sakramentu. Bažnyčia mus lydi per visą mūsų tikėjimo kelią ir per visą mūsų krikščionišką gyvenimą. Tad klauskime: koks mano santykis su Bažnyčia? Ar jaučiu ją kaip motiną, kuri man padeda augti kaip krikščioniui? Ar dalyvauju Bažnyčios gyvenime, jaučiuosi jos dalimi? Mano santykis yra formalus ar gyvybiškas? 

Trečias trumpas apmąstymas, - tęsė katechezę popiežius Pranciškus. – Pirmaisiais amžiais buvo aiški tokia tikrovė: Bažnyčia, būdama krikščionių motina, „gimdo“ krikščionis, bet taip pat pati yra sudaryta iš jų. Bažnyčia nėra kažkas skirtingo nuo mūsų pačių, yra tikinčiųjų visuma, kaip visų krikščionių „mes“: aš, tu, mes sudarome Bažnyčią. Tad Bažnyčios motinystę išgyvename visi, ganytojai ir tikintieji. Prieštarauja, pasak Šventojo Tėvo, kai sakoma „tikiu Dievu, bet ne Bažnyčia“, nes reiškia, kad netiki pačiu savimi. Bažnyčia nėra vien kunigai, tačiau mes visi.

Visi esame pašaukti bendradarbiauti naujų krikščionių gimime tikėjime, visi esame pašaukti būti ugdytojais tikėjime ir skelbti Evangeliją. Kiekvienas savęs teklausia: ką darau, kad kiti galėtų dalintis krikščionišku tikėjimu? Esu vaisingas savo tikėjime ar uždaras?

Kai kartoju, kad myliu savo aptvare neužsidariusią, tačiau pajėgiančią, kad ir rizikuojant, išeiti, judėti Bažnyčią, kad visiems neštų Kristų, galvoju visus, apie save, apie tave, apie kiekvieną krikščionį. Visi dalyvaujame Bažnyčios motinystėje, kad Kristaus šviesa pasiektų žemės tolimiausius pakraščius, - baigdamas savo apmąstymą sakė popiežius Pranciškus.


Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai