Dieviškoji tarnystė. Pirmosios liturginės valandos (Primos) himnas


Jau, šviesos žvaigždei patekėjus,
Dievą prašome nusižeminę,
Kad dienos veiksmuose
Mus sergėtų nuo piktadarysčių.

Te pažabodamas sutramdo liežuvį,
Kad šis šiurpios nesantaikos neskalambytų;
Lai mūs regą rūpestingai apgaubia,  
Kad ji nerytų tuštybių.

Tebūna mūsų širdies gelmės tyros,
Lai pasitraukia iš ten ir beprotystė;    
Tesutrina kūno puikybę
Gėrimo ir valgio saikingumas.

Kad, kai diena jau iškeliaus,    
Ir nakties dalis sugrįš,
Dėl susilaikymo tyri
Jam giedotume garbę.

Dievui Tėvui tebūnie garbė,
Ir jo vieninteliam Sūnui,
Su Dvasia Guodėja
Dabar ir per visus amžius. Amen.

Iš lotynų kalbos vertė V. Valatka


Kategorijos:

0 komentarai