Diakonas Alkuinas Reidas OSB: „ Skaisčiai šviečiantis deimantas“. Penktoji „Ad Fontes“ dvasinė konferencija

Trečioji (Tertia), Šeštoji (Sexta) ir Devintoji (Nona) liturginės valandos yra trumposios pamaldos, kurios įritmina dieną. Vien tik jų metu giedami himnai mums iškiliai primena apie Dievo dalykus tarpe daugelio užimtumų dienos metu.   

Sulig savaitine psalmių išdėstymo tvarka liturginėse pamaldose, Trečiosios (Tertia), Šeštosios (Sexta) ir Devintosios (Nona) valandų metu nuo antradienio iki šeštadienio imtinai pakartojamos tos pačios psalmės. Gera tokios tvarkos pasekmė yra ta, kad šių liturginių valandų tose dienose priegiesmiai ir psalmių išgiedojimo tonai tampa gerai žinomi. 

Toks pasikartojimas yra labai naudingas. Mes greitai apsiprantame su šiomis mažosiomis liturginėmis pamaldomis. O kai jų giedojimo ir celebravimo lygis išauga, atsiveria erdvė maldai – jungčiai su Šventojoje Liturgijoje veikiančiu Aukščiausiuoju Dievu, kurią Šventojoje Liturgijoje išpildomas ritualas ženkliai įgalina. 
   
Galime aptarinėti daug gražių šių liturginių valandų pusių. Bet, prisipažįstu, turiu man mieliausią. Tai yra vienas deimantas, kuris, tarpe kitų, šviečia itin skaisčiai. Tai yra 120 psalmė, kuri yra giedama Trečiosios liturginės valandos metu per hebdomadam (eilinę liturginio kalendoriaus dieną).   

Visa ši psalmė kalba apie nepaliaujamą Viešpaties rūpestį Izraeliu – vertas priminimas kiekvienam naujosios Jeruzalės (t.y. Kristaus Bažnyčiai) vaikui ankstų darbo dienos rytą:   

Dominus custodit te;
Dominus protectio tua super manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te,
neque luna per noctem.
Dominus custodit te ab omni malo;
custodiat animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum,
ex hoc nunc et usque in sæculum.

Viešpats tave saugo;
tavo dešinėje Viešpats yra tavo užuovėja.
Dieną saulė neužgaus tavęs
nei mėnulis naktį.
Viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta, –
jis tesaugo tavo gyvastį.
Lai Viešpats saugo tave išeinantį ir grįžtantį 
ir dabar, ir per amžius.

Rytoj ryte prieš Trečiąją (Tertia) liturginę valandą dar kartą peržvelkite šią psalmę. Ir kai jūs giedosite paskutines šios psalmės eilutes, pripildykite jas vardais ir veidais tų, kuriuos mylite – draugų, vaikų, galbūt toli keliaujančiųjų, ir kitų, kurie yra reikalingi nepaliaujamo Dievo rūpesčio ir apgynimo. Nes kokia gi malda už kitus, jei ji nėra Dievo akivaizdoje besiskleidžianti meilė?   

Lai Psalmininko žodžiai išgieda širdies žodžius. Lai Bažnyčios Šventoji Liturgija neša juos į dangų kaip kad saldžią atnašą Aukščiausioje Dievo akivaizdoje.


Kategorijos:

0 komentarai