Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinių) iškilmės kolektos malda

Švč. Mergelės Marijos paėmimo į dangų iškilmės šv. Mišių Kolektos malda:

Visagali amžinasis Dieve, Tu nekaltai pradėtą Mergelę Mariją, savo Sūnaus Motiną, paėmei į dangaus šlovę su kūnu ir siela. Meldžiame Tave, padėk mums visuomet siekti aukščiausiųjų gėrybių, kad taptume verti būti jos garbės dalininkais.

Kategorijos:

0 komentarai