Kviečiame į tradicines šv.Mišias Šiluvos atlaiduoseJau tapo solidžia tradicija kasmet švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų (Šilinių) savaitėje pagerbti dangiškąją Motiną šv. Mišiomis tradiciniu Usus atiquior Romos ritualu. Maloniuosius arche.lt skaitytojus šių metų rugsėjo 13 d. 14 val. maloniai kviečiame į šv. Mišias Šiluvoje Apreiškimo koplyčioje pagarbinti Viešpatį ir Jo Motiną taip, kaip šioje Lietuvai šventoje vietoje tai buvo daroma šimtmečiais. Mišias aukos kun. A. Kazlauskas. Giedos Schola cantorum Vilnensis, Schola Cantorum Kaunensis, „Ad Fontes“ vasaros akademijos dalyviai.
.
Salve, sancta parens! Ora pro nobis.


Kategorijos:

2 komentarai