Vyskupo Eugenijaus Bartulio aukojamomis Pontifikalinėmis Mišiomis Kražiuose prasidėjo dvyliktoji „Ad Fontes“ akademija

Kražiuose prasidėjo dvyliktoji grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų akademija „Ad Fontes“. Pirmąją studijų savaitės dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Pontifikalines šv. Mišias pagal tradicinį Romos ritualą.

Liturgijos grožiu išsiskiriančios Pontifikalinės Šv.Mišios savo visavertėje formoje Lietuvoje buvo aukotos po daugelio metu. Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas palaimino „Ad Fontes“ dalyvius, kurių šiais metais susirinko virš 60, ir padrąsino tęsti prisiimtą misiją – pagal II Vatikano Susirinkimą atnaujinti Bažnyčios liturgiją.

Kaip rašoma „Ad Fontes“ išplatintame pranešime, šuometinėje „Ad Fontes“ akademijoje svečiuojasi žymiausias Romos liturgijos specialistas Alcuinas Reidas. Antrus metus iš eilės akademijoje apsilankantis svečias yra Šv. Benedikto vienuolyno La Garde-Freinet vienuolis, knygos „Organiškas liturgijos vystymasis“ autorius, taip pat – šiųmetinės didžiausios konferencijos apie liturgiją „Sacra Liturgia 2013“ Romos mieste rengėjas. La Garde – Freinet vienuolyne „Ad Fontes“ organizatoriai nuo šių metų pradėjo rengti benediktiniško dvasingumo ir liturginės formacijos kursus.

A.Reidas savaitės dalyviams skaito paskaitas apie Šventąsias Mišias bei jų ritualo prasmę ir dalyvavimo jose ypatingumą; taip pat jis vadovauja ritualo praktikai bei patarnautojų ir kunigų liturginei formacijai.
Šalia liturginio ugdymo „Ad Fontes“ metu ypatingas dėmesys yra skiriamas grigališkojo choralo meistriškumo lavinimui. Jam vadovauja Graco menų universiteto magistrė, tarptautinio moterų ansamblio „Graces & Voices“ vadovė Adrija Čepaitė, VU „Schola Cantorum Vilnensis“ vadovas Romualdas Gražinis ir muzikologas dr. Jonas Vilimas.

Pagrindinis „Ad Fontes“ mokymų tikslas – įvadas į Bažnyčios sakramentus (mistagogija) ir jų praktika (liturgija). Graikiškas žodis „mistagogija” reiškia įvedimą į slėpinius, arba sakramentus. Katalikų tradicija tvirtina, kad Bažnyčios tikrovė – mistinis Kristaus Kūnas – visada išlieka Dievo paslaptyje. Šiandieniniams krikščionims to gerai neįsisąmoninant, kyla pavojus džiaugtis vien tik išoriškai matomu bendruomeniškumu bei paviršinėmis psichologinėmis patirtimis.

Vis dėlto šiomis patirtimis neįmanoma atliepti visaverčio Bažnyčios slėpinio – paties Dievo ir amžinojo gyvenimo. Bažnyčios vidinė, arba sakramentinė, tikrovė prieinama tik jos slėpiniuose (arba sakramentuose) gyvenančiam ir juos sudabartinamoje Eucharistijos Aukoje išgyvenančiam tikinčiajam.

„Ad Fontes“ akademija organizuojama pagal Švento Benedikto reguloje nustatytą dienos tvarką bei principą „ora et labora“ (melskis ir dirbk). Kaip teigia studijų savaitės sumanytojas ir rengėjas VU Filosofijos fakulteto lektorius Mindaugas Kubilius: „Būtent Romos Bažnyčios apeigų grožis – liturgija – ir kelias į jos pažinimą – mistagogija – veda dalyvius į visavertį gyvenimo prasmės išgyvenimą. Šventas Benediktas, Vakarų vienuolijų patriarchas, mus veda šiuo keliu jau daugiau nei pusantro tūkstančio metų“, – teigia studijų savaitės rengėjas.

Kategorijos:

0 komentarai