Šventasis Tėvas. Kristaus sekimas yra įpareigojantis, tačiau malonus

Kristaus sekimas yra įpareigojantis, tačiau malonus, priminė Šventasis Tėvas trečiadienį sveikindamas per savo Twitter’io paskyrą. Pranciškus paskyroje paskelbė tokią žinutę: „Jei norime artimai sekti Kristų, negalim tikėtis patogaus ir ramaus gyvenimo. Gyvenimas bus įpareigojantis, tačiau kupinas džiaugsmo.“

Trečiadienį, kaip numatyta Šventojo Tėvo veiklos kalendoriuje, neįvyko įprastinė bendroji audiencija. Visos trečiadienio bendrosios audiencijos vasaros laikotarpiui yra atšauktos. Sekanti bendroji audiencija įvyks rugsėjo 4 d.

Sekantis Pranciškaus veiklos kalendoriuje numatytas viešas renginys įvyks šį sekmadienį, liepos 14 dieną. Tą dieną Šventasis Tėvas lankysis Kastelgandolfe. Sekmadienio vidudienį Pranciškus vadovaus Viešpaties Angelo maldai Apaštališkuosiuose rūmuose, tačiau dėmesio: ne Romoje, o Kastelgandolfe.

Sekmadienį, liepos 21 dieną Šventasis Tėvas vadovaus Vidudienio maldai Šv. Petro aikštėje. Sekančią dieną, pirmadienį, liepos 22-ąją, prasidės pirmoji Šventojo Tėvo Pranciškaus Apaštališkoji kelionė. Šventasis Tėvas išvyksta į Braziliją, kur dalyvaus Rio de Ženeire vyksiančioje XXVIII Pasaulinėje Jaunimo Dienoje. Jo kelionė tęsis septynias dienas iki liepos 29 dienos. 

Su Pranciškumi Pasaulinėje Jaunimo Dienoje susitiks jaunimas iš daugiau kaip 190 kraštų, lydimas katechetų ir dvasios vadovų, vyrų ir moterų vienuolių, 11 tūkstančių kunigų, 1500 vyskupų ir 60 kardinolų. Jaunimo katechezei pagrindinėmis kalbomis vadovaus iš viso 265 kardinolai, arkivyskupai ir vyskupai. Jaunimo katechezei lietuvių kalba vadovaus vysk. Arūnas Poniškaitis, Vilniaus augzilijaras. 

Rio Pasaulinės Jaunimo Dienos tema „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28,19).Kategorijos:

0 komentarai