Popiežius Pranciškus. Prisilieskime prie Viešpaties žaizdų

Jei norime sutikti Gyvąjį Dievą, turime bučiuoti Jėzaus žaizdas mūsų kenčiančiuose broliuose, - sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą aukodamas apaštalo šv. Tomo šventės Mišias.

Tomas buvo užsispyręs. Ir kaip tik per šį užsispyrėlį Viešpats panoro mums perduoti svarbiausią žinią. Abejojantį Tomą Viešpats paragino įdėti pirštą į vinių žaizdas, paliesti pervertą jo šoną. Įsitikinęs, kad tai tikrai Viešpats, Tomas nepasakė: „Tikiu, Viešpats prisikėlė“. Jis žengė kur kas toliau ir tarė: „Dievas!“. Tomas buvo pirmasis apaštalas išpažinęs prisikėlusio Kristaus dievystę.

Pasak Popiežiaus, Bažnyčios istorijoje neišvengta klaidų keliaujant link Dievo. Kai kas manė, kad gyvąjį Dievą, krikščionių Dievą, galime sutikti tik eidami meditacijos keliu, siekdami meditacijos aukštumų. Kiti sakė, kad norėdami pasiekti Dievą turime būti griežti sau patiems, turime save marinti, turime rinktis atgailos kelią: vien pasninkų ir atgailos. Šitie irgi nepasiekė Gyvojo Dievo, nenuėjo pas Gyvąjį Dievą Jėzų Kristų.

Jėzus mums sako: „Štai kur yra kelias“. Matėme Tomo pavyzdį. Kaip mes šiandien galime prisiliesti prie Jėzaus žaizdų? Aš negaliu jų matyti taip, kaip jas matė Tomas. Mes galime prisiliesti prie Jėzaus žaizdų darydami gailestingumo darbus, padėdami mūsų kenčiančio brolio sielai ir kūnui, pabrėžiu – sakė Popiežius, - ir kūnui, padėdami sužeistam broliui, tam, kuris kenčia alkį ir troškulį, kuris yra nuogas, pažemintas, kuris yra vergas, kalinys, ligonis. Tai Jėzaus žaizdos šiandien. Ir Jėzus prašo, kad mes išpažintume tikėjimą tvarstydami šias žaizdas. Kai kas į Viešpaties prašymą atsiliepia sakydami: „Labai gerai, įkurkime fondą ir paremkime vargšus!“ Žinoma, - tęsė Popiežius, - tai irgi svarbu, bet jei tik tai darysime, būsime tik labdariai. Tačiau Jėzaus nori, kad mes prisiliestume prie jo žaizdų, kad jas su meile bučiuotume. Taip pasielgė šv. Pranciškus apkabindamas raupuotąjį. Taip atsitiko ir apaštalui Tomui: jo gyvenimas pasikeitė.


Kategorijos:

0 komentarai