Popiežius Pranciškus. Krikščionis turi būti drąsus

Antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas Pradžios knygos skaitinį apie Loto šeimos išgelbėjimą iš sunaikintų Sodomos ir Gomoros miestų, popiežius Pranciškus kalbėjo apie tikinčio žmogaus laikyseną pagundų ir nuodėmės atžvilgiu.

Pirmas dalykas, kuris mus dažnai ištinka – tai lėtumas, neskubėjimas pasišalinti iš pražūtingos padėties, nesugebėjimas ryžtingai atsiriboti nuo blogio, nuodėmingos situacijos. Mes dažnai elgiamės kaip Pradžios knygoje minimas Lotas - sakė popiežius Pranciškus. Angelas jį ragina pasiskubinti, kuo greičiau bėgti iš miesto, kuris greit prasmegs ugnyje, o Lotas neskuba, netgi bando derėtis su angelu. Antras dalykas – tai pagunda žvalgytis atgal. Žmogus vis dėlto kartais ilgisi praeityje buvusio blogio, kaip tie izraelitai, kurie su ilgesiu kalbėjo apie vergijos metu Egipte valgytus svogūnus. Šiuo atveju vienintelis rimtas patarimas yra tas, kurį angelas davė Lotui: nesižvalgyk atgal, bėk kuo greičiau nuo blogio, žiūrėk tik į priekį. Trečias dalykas, kuris gali žmogų sukaustyti – tai baimė. Taip atsitiko ir apaštalams valtimi plaukusiems per Galilėjos ežerą. Kilo audra ir jie išsigano. Tačiau baimė nėra gera patarėja, - sakė Popiežius. Baimė eiti Viešpaties keliu – tai irgi piktojo gundymas. Dažnai mus apninka nenoras rizikuoti, mąstymas, pasak kurio, geriausia pasilikti ten, kur esame. Bet tai juk vergystė! Tai noras amžinai pasilikti Egipto vergijoje!

Nuodėmės ir pagundos akivaizdoje Jėzus mums sako: nebijokite! Jis mums siunčia savo Šventąją Dvasią, kuri nuramina audras ir grąžina dvasios giedrą. Mes, krikščionys, neturime būti nei naivūs, nei tingūs ir drungni. Mes suprantame, kad esame silpni, tačiau žinodami savo ribotumą, turime būti drąsūs savajame silpnume. Turime ryžtingai atsiriboti nuo blogio, nesižvalgyti atgal, drąsiai pakelti akis į Viešpatį ir be baimės žengti pirmyn.


Kategorijos:

0 komentarai