Popiežius Pranciškus jaunimui: Įsileiskite Kristų!

Ketvirtadienio vakarą (apie vidurnaktį Lietuvos laiku) Rio de Žaneiro Copacabana paplūdimyje prasidėjo popiežiaus Pranciškaus susitikimas su į Pasaulio jaunimo dienas atvykusiais tūkstančiais jaunų žmonių iš Brazilijos ir iš kitų šalių bei kontinentų. Rio de Žaneire vykstančiose Pasaulio jaunimo dienose dalyvauja ir nedidelė Lietuvos jaunimo grupė – septynios dešimtys jaunų piligrimų, lydimų dešimties kunigų ir trijų vyskupų – Rimanto Norvilos, Kęstučio Kėvalo ir Arūno Poniškaičio.

Jaunimo dienų šeimininkai – Rio de Žaneiro jaunimas – šia proga parengė programą, pavadintą „Rio de fé“ (pažodžiui „Tikėjimo upė“, bet ir „Tikėjimo Rio de Žaneiras“). Penki jaunuoliai, atstovaujantys penkiems kontinentams, pasveikino į susitikimą atvykusį popiežių Pranciškų. Šventasis Tėvas per šį pirmąjį vakarą su jaunimu pasisakė du kartus. Pirmą kartą po meninės programos; antrą kartą – antroje, liturginėje susitikimo dalyje. Šventasis Tėvas jaunimui kalbėjo portugališkai ir ispaniškai.

Kreipdamasis į jaunimą, popiežius Pranciškus priminė Pasaulio jaunimo dienų ir šia proga rengiamų tarptautinių susitikimų istoriją, prasidėjusią Argentinos sostinėje 1987 m. Priminė taip pat šių susitikimų tradicijos pradininką palaimintąjį Joną Paulių II. Popiežius Pranciškus taip pat sakė, kad prieš išvykdamas į Braziliją, jis susitiko su Benediktu XVI ir paprašė jo maldos už Pasaulio jaunimo dienas. Ketvirtadienio vakarą Šventasis Tėvas taip pat paminėjo prancūzę Sophie Morinière, kuri keliaudama į Rio de Žaneirą žuvo autoavarijoje Prancūzijos Gvianoje. Popiežiui paprašius, visi nutilo ir minutėlę meldėsi už žuvusią merginą.

Toliau savo kalboje popiežius sakė, kad virš Rio de Žaneiro miesto iškilęs Corcovado kalvos Kristus, kuris tarsi apkabina ir visus laimina, taip pat jūra ir čia prie jūros susirinkusi didžiulė jaunimo minia jam primena tą akimirką, kai Jėzus prie Tiberiados ežero pašaukė pirmuosius savo mokinius. Ar nori būti mano mokinys? Ar nori būti mano draugas? Ar nori skelbti mano Evangeliją? Šie klausimai, skambantys Tikėjimo metais, mus visus kviečia atnaujinti mūsų įsipareigojimą būti krikščionimis. Jūsų šeimos ir jūsų vietinės bendruomenės perdavė jums brangiąją tikėjimo dovaną. Kristus užaugo jumyse. Šiandien aš atvykau sutvirtinti jūsų tikėjimą į Kristų, kuris gyvena jumyse; atvykau, kad ir mane sutvirtintų jūsų tikėjimo entuziazmas.

Po šio neilgo popiežiaus Pranciškaus pasisakymo, jį pasveikino jaunimo atstovai iš penkių kontinentų. Po to sekė Žodžio liturgija, kurioje, po Šventojo Rašto skaitinių, Šventasis Tėvas vėl kreipėsi į jaunimą.

Gera mums čia būti, sušuko Petras, pamatęs atsimaniusį, šlove apsivilkusį Viešpatį. Ar ir mes galime taip sakyti? Manau, kad taip, nes ir mums gera šį vakarą būti kartu su Jėzumi. Jis mus priima ir yra su mumis, čia, Rio de Žaneire. Evangelijoje girdėjome Tėvo žodžius: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, jo klausykite“. Tad jei vienas vertus Jėzus mus priima, antra vertus – ir mes norime jį priimti, klausytis jos žodžių. Nes kaip tik tuo metu kai mes priimame Jėzų, Šventoji Dvasia mus perkeičia, nušviečia mūsų kelią į ateitį.

Popiežius taip pat priminė keliaujant į Pasaulio dienas visoje Brazilijoje skambėjusį moto: portugališkai „Bota fé“, kas pažodžiui išvertus reiškia „įdėk tikėjimo“. Kai gaminame patiekalą, - sakė popiežius Pranciškus, - įberiame druskos, įpilame aliejaus. „Įdėti“, „įberti“, „įpilti“ tikėjimo į gyvenimą, reiškia suteikti jam naują skonį. Įdėti daugiau Kristaus į gyvenimą, reiškia įsiliesti į gyvenimą daugiau meilės, padaryti gyvenimą vaisingą. Tikėjimo dėka mūsų gyvenime įvyksta tikra revoliucija, kurią galime vadinti Koperniko revoliucija, nes tikėjimas mus paima iš dėmesio centro ir į centrą pastato Dievą. Iš šalies žiūrint pasikeitimas nedidelis, bet mūsų viduje viskas pasikeičia.

Brangus jaunuoli, brangi jaunuole, - sakė Šventasis Tėvas, - įsileisk Kristų į savo gyvenimą. Dėmesingai jo klausykis ir jo buvimas pradžiugins tavo širdį. Įsileisk Kristų! Jis tave priima Susitaikinimo sakramente, savuoju gailestingumu jis gydo visas nuodėmės žaizdas. Įsileisk Kristų! Jis tavęs laukia Eucharistijoje, savo buvimo su mumis, aukos ir meilės sakramente. Ir jūs, brangūs jaunuoliai ir brangios jaunuolės, galite su džiaugsmu liudyti jo meilę, su entuziazmu skelbti jo Evangeliją, įnešti daugiau šviesos į šį pasaulį. Leiskite Jėzui jus mylėti! Jis yra draugas, kuris neišduos.


Kategorijos:

0 komentarai