Popiežius Pranciškus jaunimui: Eikite – nebijodami – tarnauti

Po šeštadienio vakaro maldos budėjimo, kuriame dalyvavo daugiau nei 2 mln. žmonių, sekmadienio rytą grįžęs į Kopakabaną popiežius Pranciškus aukojo Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišias, kurios dalyvavo po vigilijos ten pat pasilikę nakvoti jaunuoliai ir daugybė kitų žmonių, visų pirma Rio de Žaneiro gyventojų, prie jaunimo minios prisijungusių sekmadienio rytą. Organizatorių duomenis, Kopakabanos įlankoje sekmadienio rytą buvo trys milijonai žmonių . 

Sekmadienio Mišių homiliją popiežius Pranciškus pradėjo pakartodamas šiomis dienomis, o taip pat ir per visą pasirengimų laikotarpį, skambėjusią šių Pasaulio jaunimo dienų temą: „Eikite ir padarykite mokiniais visas tautas“. Šiandien, - sakė Šventasis Tėvas, - Jėzus kreipiasi į kiekvieną iš jūsų: „Gera mums buvo dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose, būti kartu su jaunimu, atvykusiu iš visų žemės pakraščių, bet dabar tu privalai eiti ir dalintis šia patirtimi su kitais“. Toliau šią siuntimo į pasaulį temą Popiežius, kaip jam būdinga, plėtojo komentuodamas tris žodžius: eikite – nebijodami – tarnauti.

Pirmasis žodis „eikite“. Šiomis dienomis Rio de Žaneire jūs gyvenote susitikimo su Jėzumi ir tikėjimo džiaugsmu, sutikote Jį visi kartu. Tačiau susitikimo patirtis negali likti uždaryta tik jūsų pačių, jūsų parapijos, judėjimo ar bendruomenės gyvenime. Toks užsidarymas būtų ne kas kita kaip neduoti deguonies degančiai liepsnai. Tačiau, dėmesio! Jėzus nesako: „jei galite, jei turite laiko“, bet sako: „Eikite ir padarykite mokiniais visas tautas“. Dalintis gyvenamu tikėjimu, liudyti tikėjimą, skelbti Evangeliją – tai misiją, kurią Viešpats suteikia visai Bažnyčiai, taip pat ir tau. Jėzus su mumis nesielgia kaip su vergais, bet kaip su laisvais žmonėmis. Mes jo draugai, jo broliai. Jis mus ne tik siunčia, bet ir palydi, yra su mumis šioje meilės misijoje. Nėra jokių sienų, jokių ribų: jis mus siunčia pas visus žmones. Evangelija yra skirta visiems, o ne tik kai kuriems. Ne tik tiems, kurie atrodo mums artimesni, dėmesingesni ir svetingesni. Ji skirta visiems, iki pat toliausių gyvenimo periferijų, net ir tiems, kurie labiausiai nutolę ir abejingi. 

Antrasis žodis: „nebijodami“. Kai kam gali tuoj pat ateiti į galvą mintis: „Aš nesu pasiruošęs, neturiu jokio specialaus išsilavinimo, tad kaip gi galiu eiti ir skelbti Evangeliją?“ Brangus bičiuli, - sakė Popiežius, - tavo baimė nedaug skiriasi nuo Jeremijo baimės, kai jis pačioje jaunystėje buvo pašauktas tapti pranašu. „Viešpatie, aš nemoku kalbėti, esu tik vaikas“, teisinosi jis. Dievas šiandien ir jums sako tai, ką anuomet pasakė Jeremijui: „Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu“ (Jer 1,6.8). Nebijok! Kai einame skelbti Kristaus, jis pats eina pirma mūsų ir mus veda. Siųsdamas savo mokinius, jis pažadėjo būti su jais per visas dienas (plg. Mt 28,20). Tai galioja ir mums. Jėzus mūsų nepalieka. Jis visą laiką mus lydi.

Jėzus nepasakė: „eik!“: bet, „eikite!“. Esame siunčiami visi kartu. Brangus jaunime, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - šioje misijoje su jumis yra visa Bažnyčia ir visa šventųjų bendrija. Kai darbuojamės visi kartu, tuomet esame stiprūs ir savyje atrandame sugebėjimus, apie kuriuos net nežinojome. Jėzus pašaukė apaštalus ne tam, kad jie gyventų atsiskyrę, bet kad sudarytų bendruomenę.

Trečiasis žodis: „tarnauti“. „Giedokite Viešpačiui naują giesmę“ (Ps 95,1) kviečia psalmininkas. Kas yra ta nauja giesmė? Ne tik žodžiai, ne tik melodija, bet mūsų gyvenimo giesmė. Mūsų gyvenimas tebūna pašaus į Jėzaus gyvenimą, jo jausmai tebūnie mūsų jausmai, jo mintys – mūsų mintys, jo veiksmai – mūsų veiksmai. Jėzaus gyvenimas yra gyvenimas kitiems, tarnavimo gyvenimas. Apaštalas Paulius Mišių skaitinyje sako: „Aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau“ (1 Kor 9,19). Norėdamas skelbti Kristų, Paulius tapo visų vergu. Evangelizuoti, - sakė Šventasis Tėvas, - reiškia savo gyvenimu liudyti Dievo meilę, įveikti savo egoizmą, pasilenkus nuplauti broliams kojas, taip kaip padarė Jėzus.

Eikite nebijodami tarnauti. Vadovaudamiesi šiais trimis žodžiais evangelizuosite ir patys būsite evangelizuojami, skelbsite tikėjimo džiaugsmą ir džiaugsitės jūs patys. Skelbti Evangeliją, reiškia skelbti Dievo galią, griauti ir rauti su šaknimis blogį ir smurtą, griauti egoizmo, nepakantos ir neapykantos barjerus, kurti naują pasaulį. Jėzus Kristus šito iš jūsų laukia! Bažnyčia šito iš jūsų laukia! Popiežius iš jūsų šito laukia! Marija, Jėzaus ir mūsų Motina, su meile jus telydi. „Eikite ir padarykite mokiniais visas tautas“.


Kategorijos:

0 komentarai