Popiežius paragino Airijos ir Didžiosios Britanijos katalikus ginti gyvybę

Šventasis Tėvas remia ir skatina katalikų iniciatyvas už gyvybę, - rašo Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone, popiežiaus Pranciškaus vardu sveikindamas Airijos, Anglijos, Škotijos ir Velso katalikų rengiamų Gyvybės dienų organizatorius ir visus, kas prisidės prie šių iniciatyvų. Popiežius meldžiasi už Gyvybės dienų organizatorius ir būsimus dalyvius, tikisi, kad visuomenės dėmesio mobilizavimas ir malda padės iškelti žmogaus gyvybės vertę ir šventumą nuo pat parsidėjimo akimirkos iki natūralios mirties. 

Anglijos ir Velso katalikai Gyvybės sieną minės liepos 28-ąją. Airijoje jis bus minima spalio 6 d., o Škotijoje būsimoji Gyvybės diena bus švenčiama ateinančių metų gegužės 31-ąją. Šioms dienoms parinkta tema: „Saugok gyvybę, ji to verta“. Tai šūkis, kurį Argentinoje prieš keletą metų imdamasis panašios iniciatyvos buvo paskelbęs tuometinis Buenos Airių arkivyskupas kard. Jorge Mario Bergoglio, dabartinis popiežius Pranciškus.


Kategorijos:

0 komentarai