Kazimiero Simonavičiaus universitete atidarytas Lyderystės studijų centras

2013 m. liepos 1 dieną, Kazimiero Simonavičiaus universitete (KSU) atidarytas modernus Lyderystės studijų centras. Analogų Lietuvoje neturintis centras įkurtas bendradarbiaujant su organizacijų vystymo ir komunikacijos paslaugų kompanija „CEZARIS“.

„Lietuviškoji lyderystė, jungianti mūsų istorines šaknis su postmoderniosiomis lyderystės ir verslumo teorijomis, su kūrybos ir kultūros ekonomikos perspektyvomis, su fundamentiniais antropologiniais požiūriais ir jų praktiniu taikymu neformaliuose, kūrybiniuose ir inovaciniuose šiuolaikinės ekonomikos segmentuose, kur kultūros, mokslo ir verslo sąveika tampa egzistenciniu konkurencingumo pamatu. Kazimiero Simonavičiaus universitetas, įkurdamas Lyderystės studijų centrą, siekia, kad šiuolaikinė lyderystė taptų vienu iš svarbiausių mokymo metodikų ir kūrybinių aplinkų tobulinimo, modernizavimo ir veiksmingumo didinimo komponentų, kurie leis parengti studentus profesinei veiklai bei ateities karjerai taip, kad, vaizdžiai sakant, jiems nekiltų nereikalingas klausimas, ką gyvenime turėtų veikti su universiteto diplomu pirmiausiai Lietuvoje, o taip pat europinėse ir globaliose rinkose“, – teigė Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis.

Pasak KSU Rektoriaus, iškilaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokslininko, kosmonautikos ir raketų teorijos pradininko Kazimiero Simonavičiaus vardas mus įpareigoja studijuoti, gaivinti ir versliai įgyvendinti lietuviškosios lyderystės tradicijas Lietuvos valstybės sparčios pažangos labui.

„Kazimiero Simonavičiaus universitetas pasirinktas neatsitiktinai. Kazimieras Simonavičius – išskirtinė LDK figūra, inovacijų, mokslinės kūrybos ir ateities svajonių simbolis, vedantis link dar nerealizuotos Lietuvos lyderystės potencialo atskleidimo. Šis potencialas dabar glūdi mumyse. Privalu atpažinti lietuviškoje savastyje glūdinčios galios sklaidos tradiciją, ją nuosekliai studijuoti ir versliai bei kūrybingai dabartyje išskleisti“, – teigė KSU Lyderystės studijų centro vadovas Mindaugas Kubilius.

Unikalus Lietuvoje Kazimiero Simonavičiaus universiteto Lyderystės studijų centras bendradarbiaudamas su organizacijų vystymo ir komunikacijos paslaugų kompanija „CEZARIS“ KSU studentams organizuos individualias lyderystės studijas, ves praktinius lyderystės užsiėmimus, analizuos Lietuvos ir pasaulio lyderių bei pirmaujančių pasaulyje įmonių atvejus, plėtos klasikinės antropologijos studijas, mokslinius tyrimus bei jų pritaikymo metodus, glaudžiai bendradarbiaus su verslo įmonėmis, teiks lyderystės kompetencijų paslaugas, rengs verslo konferencijas, kvalifikacijos kėlimo seminarus.

KSU Lyderystės studijų centras atviras ne tik KSU studentams, bet ir kitų aukštųjų mokyklų studentams ir moksleiviams besidomintiems lyderyste bei atsakingai galvojantiems apie savo ateities perspektyvas.

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdomų „Antreprenerystės ir vadybos“ bei „Verslo vadybos“ bakalauro studijų programų studentai aktyviai bus įtraukiami į KSU Lyderystės studijų centro veiklas bei skatinami kurti naujus verslumą skatinančius projektus, ieškant jiems finansavimo bei įgyvendinimo galimybių kartu su socialiniais bei verslo partneriais.

KSU aktyviai dirba su socialiniais partneriais, siekdamas užtikrinti studentams reikiamas praktikos, ateities darbo vietas, kartu su socialiniais partneriais kuria naujas studijų programas ir tobulina esamas. Universitete sėkmingai veikia speciali programa „Karjeros kelias“, kurios tikslas – suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui.

2013 m. Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo studijuoti 17 studijų programų (11 bakalauro studijų programų, 4 magistro bei 1 vientisųjų studijų programą).

Naujai įkurto KSU Lyderystės studijų centro vadovas Mindaugas Kubilius yra Lyderystės ir socialinio kapitalo vystymo ekspertas, studijas baigęs Oksfordo universitete, turintis solidžią konsultavimo patirtį lyderystės, vertybių diegimo, verslo socialinių projektų vystymo srityse. ISM vadybos ir ekonomikos universitete dėsto lyderystės teoriją bei praktiką. Jis taip pat yra Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto lektorius ir dėsto etiką, filosofijos įvadą (ekonomikos studentams), Antikos bei Lietuvos filosofiją.  Nuo 2005 m. veda seminarus lyderystės, viešojo kalbėjimo, socialinio kapitalo vystymo klausimais. 

Kategorijos:

0 komentarai