Diakonas Alkuinas Reidas OSB: „Ką mes padarėme“? Pirmoji „Ad Fontes“ dvasinė konferencija

Ką mes padarėme?

Prieš šią konferenciją Vakarinės liturginės valandos pradžioje kunigas giedojo „Deus in adjutorium meum intende“ (Dieve, ateik man padėti). Jam atsakėme: „Domine ad adjuvandum me festina“ (Viešpatie, skubėk manęs gelbėti). Mes giliai nusilenkėme garbindami Dievą: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. "Toliau mes giedojome psalmes. Mes klausėmės skaitinuko ir giedojome atliepą. Mes dar kartą skanavome šiandienos šventąją Evangeliją „Magnificat“ priegesmyje ir vėl giedojome Marijos giesmę, kurią ji  pirmą kartą išgiedojo Arkangelo aplankymo metu. Mūsų maldos kilo kartu su smilkalais ir mūsų maldavimai įsiliejo į Bažnyčios maldavimą "Kyrie“ kreipinyje. Mes meldėmės taip, kaip Viešpats mus mokė. Ir Kolektos malda prašėme gailestingumo, trumpai primindami, kad mes siekiame dangiškųjų gėrių.  

Ką gi mes padarėme? Mano broliai ir seserys, mes padarėme Dievo darbą (Opus Dei).

Būkime atidūs! Nes kai mes atiduodame save Dievo darbuotei, Visagalis Dievas dirba mumyse. 

Nenustebkite, tad, kai šiose ateinančiose [Ad Fontes] dienose atrasime Dievą, dirbantį Šventosios Liturgijos ritualuose, giesmėse ar maldose: kutenantį mūsų širdį, skatinantį mūsų sielą, apšviečiantį mūsų protą mažais, o gal ir dideliais dalykais. 

Nes Šventoji Liturgija, ištikimai švenčiama visu savo turtingumu, ir su tuo ars celebrandi (šventimo menu), apie kurį kalbėjo Benediktas XVI, yra pilna netikėtumų: Dievas stebina!  

Būkime atidūs, mano draugai! Nes mes įsibuvome Dievo darbuotėje, dabar gi lai Dievas dirba mumyse. 

X-asis Liturginis Sekmadienis po Sekminių, 2013 07 28, Kražiai

Kategorijos:

1 komentarai