Diakonas Alkuinas Reidas OSB. Antroji „Ad Fontes“ dvasinė konferencija


Vienuoliškame oficiume (officium) Rytmetinio šlovinimo (Laudes) liturgijoje kai kurios psalmės yra labai dažnai kartojamos. 

51 Psalmė „Misere mei, Deus“ yra giedama kiekvieną dieną, išskyrus per I ir II klasės liturgines šventes ir Velykų periodą. Ši psalmė išgieda mūsų kasdieninį poreikį prašyti Visagalį Dievą gailestingumo- už mūsų dabartines nuodėmes, už mūsų praeities nuodėmes, už nuodėmes tų, už kuriuos mes meldžiamės, už nuodėmes tų, kurie yra reikalingi gailestingumo. 

Vienuoliui 51 psalmė ir beveik kasdieninis priminimas apie conversio morum (įpročių perkeitimą) prievolę – apie tą nuolatinį poreikį perkeisti mūsų gyvenimo būdą, kad jis pilniau sutaptų su Kristaus gyvenimu. 

„Misere“ klausia: „Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam“. 

Niekur kitur ši malda nėra atliepiama gražiau, kaip vienuoliškose Laudes, kurių metu kiekvieną kiekvieno liturginio periodo dieną ir kiekvieną šventę meldžiamasi „Laudate“ psalmėmis: 148-150 psalmės – „Laudete Dominum“. 

Mes turėtumėme pastebėti, kad dabar tik vienuoliškas oficiumas išlaiko šią tradiciją - tradiciją, kuri siekia laikus iki Kristaus gimimo. Mūsų palaimintas Viešpats taip pat žinojo ir išgyveno „Laudate“ psalmes kiekvieną rytą. Būtent todėl, kad šios psalmės yra labai deramos ir vertos jų netekimas Romos brevijoriuje (po 1911 metų reformos) buvo neabejotinas nuskurdinimas. 

Tik tie, kurie pažįsta Viešpaties gailestingumą, gali išgiedoti šį gailestingumo kiekvieną dieną. Tokiu būdu jis išgieda tai, ką Viešpats jam padarė ir, iš tiesų, tai, ką Jis nuveikė kitų gyvenimuose. 

Šios keturios psalmės, manau, yra gilaus vienuolinio ir, iš tiesų, krikščionio pašaukimo apibendrinimas. Štai kodėl šios psalmės yra vienuolinio oficiumo atraminiai stulpai.   
   

Kategorijos:

0 komentarai